Pellanet

Τζάκρη – Ερώτηση για την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης

Θεοδώρα Τζάκρη: «Κατέθεσε Ερώτηση μαζί με 24 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
σχετικά με το μέλλον της τευτλοκαλλιέργειας στη χώρα και την επανέναρξη της
βιομηχανικής παραγωγής ελληνικής ζάχαρης»

Η Βουλευτής Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κ. Θεοδώρα Τζάκρη πραγματοποίησε τις
προηγούμενες ημέρες συνάντηση με τευτλοπαραγωγούς των Νομών Πέλλας,
Ημαθίας και Θεσσαλονίκης οι οποίοι της μετέφεραν τις ανησυχίες και τους
προβληματισμούς τους σχετικά με το μέλλον της τευτλοκαλλιέργειας στη χώρα και
την επανέναρξη της βιομηχανικής παραγωγής ελληνικής ζάχαρης. Με δεδομένη την
επισιτιστική αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί σήμερα ιδιαίτερα εξαιτίας της
εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία αλλά και από το γεγονός ότι σήμερα η
ζάχαρη είναι στο σύνολό της εισαγόμενο προϊόν, κατέθεσε Ερώτηση μαζί με 24
ακόμα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Αγροτικής Οικονομίας και Τροφίμων και Οικονομικών, με την οποία
τους ρωτούν για το μέλλον της τευτλοκαλλιέργειας στη χώρα και την επανέναρξη της
βιομηχανικής παραγωγής ελληνικής ζάχαρης και ειδικότερα:
(1) για τον σχεδιασμό των αρμόδιων Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκειμένου να
επαναλειτουργήσουν τα εργοστάσια της ΕΒΖ στο Πλατύ, στις Σέρρες και στην
Ορεστιάδα,
(2) για το σχεδιασμό του αρμόδιου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ώστε η καλλιέργεια των τεύτλων να επανέλθει σε αυτά τα επίπεδα που θα
καταστήσουν τη χώρα μας σε πρώτη φάση αυτάρκη σε ζάχαρη και σε δεύτερη φάση
εξαγωγέα του εν λόγω προϊόντος όπως συνέβαινε προ του 2006,
(3) γιατί στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ για την περίοδο 2023-2027, προβλέπεται
καλλιέργεια τεύτλων που θα φτάσει στα 13.630 στρέμματα στην χώρα ενώ στο
σχέδιο εξυγίανσης της ΕΒΖ προβλέπεται η καλλιέργεια και απορρόφηση 60.000
στρεμμάτων και
(4) Το σκεπτικό στη βάση του οποίου το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων επέκτεινε κατά 8 μήνες το συμβόλαιο με τον υπενοικιαστή Χρήστο
Καραθανάση της Royal Sugar των εργοστασίων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης
(ΕΒΖ), ο οποίος εδώ και 28 μήνες στις εγκαταστάσεις σε Πλατύ και Σέρρες δεν
παρήγαγε ούτε κόκκο ζάχαρης και χρησιμοποιεί απλώς τα συσκευαστήρια και τα
σακουλάκια συσκευασίας της ΕΒΖ για να διαθέτει ζάχαρη εισαγωγής.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

2
Αθήνα, 2 Μαΐου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους:
1. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
2. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Καλλιέργεια τεύτλων και παραγωγή ελληνικής ζάχαρης»

Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ), ιδρύθηκε το 1960 δηλαδή πριν από 60 και
πλέον χρόνια με έδρα τη Θεσσαλονίκη με σκοπό την  απασχόληση αγροτικών
πληθυσμών (τευτλοκαλλιέργεια) ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα συνδυασμένη με την
βιομηχανική ανάπτυξη. Το πρώτο εργοστάσιο στη Λάρισα λειτούργησε το 1961, το
δεύτερο το 1962 στο Πλατύ, το τρίτο το 1963 στις Σέρρες, το τέταρτο το 1972 στην
Ξάνθη και το 1975 άνοιξε το πέμπτο στην Ορεστιάδα και μέχρι το 2006 από
αυτάρκεις εξαγωγείς, φτάσαμε να πληρώνουμε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ τον
χρόνο σε εισαγωγές ζάχαρης.
Πράγματι, η καταστροφή της ΕΒΖ ξεκίνησε το 2006, όταν οι Υπουργοί Γεωργίας της
ΕΕ ενέκριναν τη ριζική μεταρρύθμιση του τομέα ζάχαρης με απώτερο στόχο η
καλλιέργεια να περιοριστεί ουσιαστικά στη λωρίδα Λονδίνου - Πράγας. Η εν λόγω
μεταρρύθμιση κράτησε τρία χρόνια, με τη χώρα μας να αποποιείται μέχρι το 2008 το
50,01% της εθνικής ποσόστωσης και από τους 317.502 τόνους να πέσει στους
158.702 τόνους. Τραγωδία, αν αναλογιστεί κανείς ότι μέχρι το 2006 καλύπταμε τις
εσωτερικές ανάγκες για ζάχαρη και εξήγαμε και προϊόν στις γειτονικές βαλκανικές
χώρες. Η χαριστική βολή δόθηκε στην εταιρεία  στις 27 Ιουλίου του 2012, όταν μέσα
σε μια μέρα ελήφθησαν οι αποφάσεις για την ΑΤΕ και την πώληση του υγιούς
τμήματός της στην Τράπεζα Πειραιώς και με τις μετοχές της ΕΒΖ να μην πηγαίνουν
τελικά στο δημόσιο, αλλά να παραμένουν στο εκκαθαριστικό κομμάτι της (τότε)

3
ΑΤΕ. Ενώ δηλαδή θα έπρεπε να περάσουν στον εκκαθαριστή και τα δάνεια της ΕΒΖ
από την ΑΤΕ  τελικά άλλος είχε τις μετοχές (εκκαθαριστής) και άλλος τα δάνεια
(τράπεζα Πειραιώς), με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει.
Το 2015 δε, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζοντας τη σημασία της ΕΒΖ, εξασφάλισε
«χρηματοδοτική ένεση» ύψους 30 εκ. €, προκειμένου να δώσει ρευστότητα στη
βιομηχανία, να πληρωθούν οι τευτλοπαραγωγοί και να συνεχιστεί η λειτουργία της.
Και φτάνουμε στις 28.2.2020, όταν το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης που
επικύρωσε το σχέδιο –της κατ’ επίφαση– διάσωσης της ΕΒΖ το οποίο υπεβλήθη από
την Τράπεζα Πειραιώς και συζητήθηκε στη συνεδρίαση του πολυμελούς
πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στις 22.7.2019.
Το σχέδιο διάσωσης προέβλεπε ότι η Τράπεζα Πειραιώς  «θα προχωρήσει στη
δημιουργία  8 εταιρειών ειδικού σκοπού. Στην πρώτη θα περιέλθουν στην κατοχή της
τα λειτουργικά εργοστάσια  στο Πλατύ Ημαθίας και στη Λάρισα, αγροτεμάχιο στο
Κουλούρι Λαρίσης, το ενεχυριασμένο απόθεμα στο εργοστάσιο της Ορεστιάδας και
του Πλατέως. Αναφορικά οι άλλες επτά θα αναλάβουν αντίστοιχα: (1) το
Εργοστάσιο και τον μηχανολογικό εξοπλισμό Ορεστιάδας, (2) το Εργοστάσιο και τον
μηχανολογικό  εξοπλισμό  Σερρών, (3) το Εργοστάσιο και μηχανολογικό εξοπλισμό
Ξάνθης, (4) τα γραφεία και το μηχανολογικό εξοπλισμό της  ΕΒΖ στη
Μητροπόλεως, (5) το ακίνητο στη Σίνδο, (6) το ακίνητο και μηχανολογικό
εξοπλισμό στο Κολωνάκι και (7) τις Μετοχές της ΕΒΖ στις δυο θυγατρικές (τα 2
ζαχαρουργεία) στη Σερβία.
Ένα Σχέδιο διάσωσης βέβαια, που ούτε η ίδια η Τράπεζα Πειραιώς δεν υποστήριξε,
αφού στις 5.11.2019, όταν, σε πλήρη αντίθεση με αυτά που ανέγραφε στο δικό της
σχέδιο διάσωσης, ενοικίασε τα δύο εργοστάσια Πλατέος και Σερρών στη
Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία προχώρησε σε υπομίσθωσή
τους για 28 μήνες στη Royal Sugar του κ. Καραθανάση σε έναν εισαγωγέα ζάχαρης,
ο οποίος εμφανίζεται να οφείλει στην ΕΒΖ 1.722.806 € από ζάχαρη που είχε
αγοράσει δύο χρόνια πριν αλλά δεν είχε πληρώσει και έως και σήμερα βρίσκεται σε
δικαστική διένεξη με την ΕΒΖ. Οι προθέσεις του εν λόγω κατ’ επίφαση επενδυτή
φάνηκαν από την αρχή αφού (με πρόσχημα την πανδημία) δεν παρήγε κόκκο
ζάχαρης, αλλά αντίθετα λειτουργούσε μόνο για προσωπικό του όφελος ενώ η
δημόσια περιουσία ρημάζει και ο οποίος ζήτησε και παράταση του μισθωτηρίου.

4
Ωστόσο, μετά από δυόμιση χρόνια από την ενοικίαση των εργοστασίων της Ημαθίας
και των Σερρών στον Χρ. Καραθανάση της Royal Sugar το σχέδιο διάσωσης της
Τράπεζας Πειραιώς έμεινε στα χαρτιά.
Επειδή υπό τις σημερινές συνθήκες της ακρίβειας και της επισιτιστικής
αβεβαιότητας είναι ανεπίτρεπτο να μην στηρίζεται με αξιόπιστη και όχι
καιροσκοπική προοπτική η αξιοποίηση των εργοστασίων της ΕΒΖ στο Πλατύ, στις
Σέρρες και στην Ορεστιάδα, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν και να παράγουν
ξανά ελληνική ζάχαρη.
Επειδή η επαναφορά της καλλιέργειας των τεύτλων ακόμη και στα επίπεδα προ του
2006, είναι εφικτή και κατά κύριο λόγο είναι πολιτική απόφαση, ιδιαίτερα μετά την
κατάργηση των ποσοστώσεων το 2017.
Επειδή η καλλιέργεια τεύτλων και η ορθή αξιοποίηση τους θα οδηγήσει σε
αυτάρκεια της χώρας σε ζάχαρη και παράλληλα θα περιοριστούν δαπάνες πάνω από
100 εκ € για εισαγωγή ζάχαρης.
Επειδή η καλλιέργεια των τεύτλων είναι πολύ σημαντική τόσο για την οικονομική
ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών όσο και ως εδαφοβελτιωτική ώστε να
ακολουθήσουν άλλες εξίσου σημαντικές καλλιέργειες όπως η καλλιέργεια σιτηρών
χωρίς άλλη επεξεργασία του εδάφους.

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:
1. Ποιος είναι ο σχεδιασμός των αρμόδιων Υπουργείων Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
προκειμένου να επαναλειτουργήσουν τα εργοστάσια της ΕΒΖ στο Πλατύ, στις
Σέρρες και στην Ορεστιάδα;
2. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του αρμόδιου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων ώστε η καλλιέργεια των τεύτλων να επανέλθει σε αυτά τα
επίπεδα που θα καταστήσουν τη χώρα μας σε πρώτη φάση αυτάρκη σε ζάχαρη
και σε δεύτερη φάση εξαγωγέα του εν λόγω προϊόντος όπως συνέβαινε προ
του 2006;
3. Γιατί στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ για την περίοδο 2023-2027,
προβλέπεται καλλιέργεια τεύτλων που θα φτάσει στα 13.630 στρέμματα στην
χώρα ενώ στο σχέδιο εξυγίανσης της ΕΒΖ προβλέπεται η καλλιέργεια και
απορρόφηση 60.000 στρεμμάτων;
4. Με ποιο σκεπτικό το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
επέκτεινε κατά 8 μήνες το συμβόλαιο με τον υπενοικιαστή Χρήστο
Καραθανάση της Royal Sugar των εργοστασίων της Ελληνικής Βιομηχανίας
Ζάχαρης (ΕΒΖ), ο οποίος εδώ και 28 μήνες στις εγκαταστάσεις σε Πλατύ και
Σέρρες δεν παρήγαγε ούτε κόκκο ζάχαρης και χρησιμοποιεί απλώς τα
συσκευαστήρια και τα σακουλάκια συσκευασίας της ΕΒΖ για να διαθέτει
ζάχαρη εισαγωγής;

5

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Τζάκρη Θεοδώρα
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Σία
Αραχωβίτης Σταύρος
Αυγέρη Δώρα
Αυλωνίτης Αλέξανδρος
Βαρδάκης Σωκράτης
Γιαννούλης Χρήστος
Γκαρά Αναστασία
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Κασιμάτη Νίνα
Κόκκαλης Βασίλης
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κώστας
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Παπαηλιού Γιώργος
Πούλου Γιώτα
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρολιάκος Πάνος
Σκούφα Μπέττυ

6

Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Τσίπρας Γιώργος
Χατζηγιαννάκης Μίλτος

Δημοσιεύτηκε στις 3 Μαΐου, 2022


Σχόλια

pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων