Pellanet

Στον ορισμό του ενεργού Νέου Αγρότη προσανατολίζεται η Κομισιόν

Το ποιος θα θεωρείται Νέος Αγρότης για να δικαιούται την πρόσθετη ενίσχυση του 2% μετά το 2014, φιλοδοξεί να προσδιορίσει η Κομισιόν, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, μέσα από τους εφαρμοστικούς κανονισμούς της νέας ΚΑΠ. Μετά τις αντιδράσεις των 26, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι ξεκινά συζήτηση για την εφαρμογή μιας σειράς λεπτομερειών της νέας ΚΑΠ. Μετά τις αντιδράσεις 26 κρατών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ξεκινά τις επόμενες εβδομάδες συζήτηση για την εφαρμογή μιας σειράς λεπτομερειών της νέας ΚΑΠ, που θα πρέπει να ξεκαθαριστούν σε κεντρικό επίπεδο και όχι σε εθνικό.

Κάποια από τα παραδείγματα των εφαρμοστικών πράξεων, που θα συζητηθούν, παρουσιάζονται παρακάτω:

Νέοι αγρότες

Η ιδέα της εφαρμοστικής πράξης είναι να διασφαλίσει ότι τα υποχρεωτικά μέτρα του 1ου πυλώνα καταλήγουν αποτελεσματικά σε ενεργούς νέους αγρότες. Είναι αναγκαίο να διερευνηθούν οι κανόνες για το αν ένας αγρότης ή μία ομάδα αγροτών πληρούν τον ορισμό του νέου αγρότη ώστε να αποφευχθούν αδικίες.

Πρόληψη της διπλής χρηματοδότησης; Η πολιτική συμφωνία ενίσχυσε τον κανόνα αποφυγής της επανάληψης του ίδιου μέτρου μέσω των πράσινων ενισχύσεων του 1ου πυλώνα και των ενισχύσεων του 2ου πυλώνα. Η αρχή της μη διπλής χρηματοδότησης έχει συμπεριληφθεί στις διατάξεις που αφορούν την υποστήριξη του δεύτερου πυλώνα για το αγρο-οικολογικό κλίμα, Νατούρα 2000 και μέτρα Οδηγίας υδάτινου πλαισίου. Επίσης συμπεριλαμβάνεται ρητά στους κανόνες της βιολογικής γεωργίας. Οι κανόνες μέσα στην εφαρμοστική πράξη για την αγροτική ανάπτυξη πώς η χρηματοδοτική υποστήριξη μέσω των παραπάνω μέτρων θα υπολογιστεί με σεβασμό στην αρχή της μη διπλής χρηματοδότησης.

Αυτοί οι συμπληρωματικοί κανόνες δεν πρέπει να πέρνουν υπόψη μόνο τα χαρακτηριστικά των μέτρων αλλά πρέπει να είναι πρακτικοί και απλοί για την εφαρμογή στο διοικητικό μηχανισμό των κρατών μελών.

Οι βιοκαλλιεργητές ή βιοκτηνοτρόφοι αυτόματα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ώστε να χαρακτηριστούν "πράσινοι". Οι δεσμεύσεις της βιολογικής γεωργίας διαφοροποιούνται σημαντικά στην τεχνική τους φύση συγκρινόμενες με τις οικολογικές πρακτικές. Παρόλα αυτά ώστε να υπάρχει ίση μεταχείριση στους βιολογικούς αγρότες σε σχέση με άλλους, πρέπει να ισχύει η αρχή της μη διπλής χρηματοδότησης για τον βιολογικό τομέα.

Στα μόνιμα βοσκοτόπια: Η πολιτική συμφωνία παρέχει μία πιθανότητα για τα κράτη μέλη να ορίσουν τα περιβαλλοντικά ευαίσθητα μόνιμα βοσκοτόπια έξω από το δίκτυο Natura 2000. Η εφαρμοστική πράξη πρέπει να θέτει το πλαίσιο με μία σειρά από κριτήρια τα οποία τα κράτη μέλη μπορούν να συναντήσουν για αυτό τον ορισμό. Επιπρόσθετα η πολιτική συμφωνία θέτει μία υποχρέωση για τα κ-μ να διασφαλίσουν την αναλογία των μόνιμων βοσκοτόπων στην συνολική αγροτική έκταση ώστε να μην πέφτει κάτω από το 5% συγκρινόμενο με την αναλογία αναφοράς. Η εφαρμοστική πράξη πρέπει να ελέγχει την μέθοδο για τον καθορισμό της αναλογίας των μόνιμων βοσκοτόπων και την αναλογία αναφοράς όπως και τους λεπτομεριακούς κανόνες για τις υποχρεώσεις για την διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων.

Διαδικασία

Με σκοπό την πλήρη εφαρμογή της πολιτικής συμφωνίας πάνω στην μεταρρύθμιση της ΚΑΠ η οποία πάρθηκε τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και την Κομισιόν, σειρά έχουν τώρα οι εφαρμοστικές πράξεις. Σκοπός είναι να συμπληρώσουν τα μη αναγκαία στοιχεία των βασικών πράξεων που προέρχονται από την πολιτική συμφωνία. Ένας νέος  γύρος συζητήσεων οργανώνεται τις επόμενες εβδομάδες, ώστε να καταλήξουν στα τελικά κείμενα των κανονισμών (πάνω από 300 σελίδες).

Δημοσιεύτηκε στις 19 Νοεμβρίου, 2013


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.