Pellanet

Θεοδώρα Τζάκρη: «Με Ερώτησή της ζήτησε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του Υπομέτρου 6.1 για τους νέους αγρότες»

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πρώτης αξιολόγησης των αιτήσεων για
το υπομέτρο 6.1 - Εγκατάσταση Νέων Γεωργών κατά τη μεταβατική περίοδο 2021
και 2022, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός δικαιούχων που πληρούν τα
κριτήρια επιλεξιμότητας και δεν εντάσσονται, λόγω έλλειψης των διαθέσιμων πόρων.
Ειδικότερα για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας περίπου 400 αιτούντες οι
οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, δεν θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, λόγω
έλλειψης των αναγκαίων πόρων, για την ένταξη των οποίων απαιτούνται επιπλέον
περίπου 14,5 εκ. €.
Προς τούτο υπέβαλε Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων με την οποία τον ρωτά για τις προθέσεις του:
(1) να αυξήσει τον προϋπολογισμό του Υπομέτρου 6.1 για τους νέους γεωργούς και
να ενταχθούν και οι προτάσεις που έμειναν εκτός προγράμματος ώστε να ενταχθούν
όλοι όσοι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και χαρακτηρίζονται επιλαχόντες,
λόγω έλλειψης των διαθέσιμων πόρων και
(2) για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που υπολείπονται περί τα 14,5 εκ. €,
να εξετάσει την αύξηση του σχετικού προϋπολογισμού ή ανακατανομή από άλλα
προγράμματα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να καλυφθεί η
διαφορά και να ενταχθούν και οι επιλαχόντες που υπό τις παρούσες συνθήκες δεν
πρόκειται να ενταχθούν λόγω έλλειψης των απαιτούμενων πόρων.

 

Στόχος του Υπομέτρου 6.1 – Εγκατάσταση νέων Γεωργών είναι η αύξηση τις
ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω τις ηλικιακής ανανέωσης και
τις δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας τις στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα
εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα υψίστης σημασίας για τη
στήριξη του αγροτικού τομέα και την διατήρηση και ανάπτυξη τις υπαίθρου.
Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τις 1 ης αξιολόγησης των αιτήσεων για το υπομέτρο 6.1
– Εγκατάσταση Νέων Γεωργών, συνολικού προϋπολογισμού 520 εκ. €, αναδείχθηκε αμέσως η
ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός
δικαιούχων που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και δεν εντάσσονται, λόγω έλλειψης των
διαθέσιμων πόρων.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
αναφορικά με τις επτά περιφέρειες τις χώρας (Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη, Δυτική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος και Κρήτη), υπεβλήθησαν
συνολικά 13.105 αιτήσεις σύμφωνα ενώ εγκρίθηκαν οι 9.336 καλύπτοντας το 90% του
προγράμματος των συγκεκριμένων Περιφερειών. Θα επανεξετασθούν, σύμφωνα με την
προβλεπόμενη διαδικασία και με βάση τις ενστάσεις που θα υποβληθούν και 2.414 αιτήσεις
πρόκειται να καλύψουν το υπόλοιπο 10% του προγράμματος.  1.355 αιτήσεις έχουν οριστικά
απορριφθεί καθώς δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης.
Ειδικότερα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υποβλήθηκαν 3024 αιτήματα και σύμφωνα
με τα αποτελέσματα διοικητικού ελέγχου:
 1490 δικαιούχοι με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης 54,63 εκ. € εντάσσονται άμεσα
στο πρόγραμμα.
 Για 637 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 23,1 εκ. € απαιτείται
προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών, και
 644 αιτήσεις δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο δεν
έχει προκύψει λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονται από το όριο των διαθέσιμων
πιστώσεων.
 253 αιτούντες απορρίφθηκαν.

Οι 1490 και 637 αιτούντες θα καλύψουν ποσό 77,7 εκ. € που αντιστοιχεί σε ποσοστό 90% τις
συνολικής διαθέσιμης πίστωσης για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που ανέρχεται σε
86,3 εκ €. Το υπόλοιπο 10% τις πίστωσης (περίπου 8,63 εκ. €), θα διατεθεί μετά την
ολοκλήρωση των ενστάσεων όπου αναμένεται να περιλαμβάνει ακόμη 250 αιτούντες και τη
βάση να κατεβαίνει στα 69,10 μόρια.
Κατά συνέπεια περίπου 400 αιτούντες οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, δεν θα
ενταχθούν στο πρόγραμμα, λόγω έλλειψης των αναγκαίων πόρων, για την ένταξη των οποίων
απαιτούνται επιπλέον περίπου 14,5 εκ. €.
Επειδή το πρόγραμμα των νέων γεωργών είναι μεγάλης σημασίας για τη δημογραφική
ανανέωση του αγροτικού δυναμικού τις χώρας.
Επειδή πρόκειται για ένα πρόγραμμα με αναπτυξιακή  διάσταση που στόχο έχει να στηρίξει
νέους σε ηλικία ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν και να επενδύσουν στον αγροτικό χώρο
Επειδή αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με τον
πρωτογενή τομέα, ο οποίος αποτελεί έναν από τις βασικούς πυλώνες ανάπτυξης τις ελληνικής
οικονομίας.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Προτίθεστε να αυξήσετε τον προϋπολογισμό του Υπομέτρου 6.1 για τις νέους αγρότες
και να ενταχθούν και οι προτάσεις που έμειναν εκτός προγράμματος ώστε να
ενταχθούν όλοι όσοι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και χαρακτηρίζονται
επιλαχόντες, λόγω έλλειψης των διαθέσιμων πόρων;
2. Ιδιαίτερα για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που υπολείπονται περί τα 14,5 εκ.
€, προτίθεστε να εξετάσετε την αύξηση του σχετικού προϋπολογισμού ή ανακατανομή
από άλλα προγράμματα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να
καλυφθεί η  διαφορά και να ενταχθούν και οι επιλαχόντες που υπό τις παρούσες
συνθήκες δεν πρόκειται να ενταχθούν λόγω έλλειψης των απαιτούμενων πόρων;

Δημοσιεύτηκε στις 30 Ιουνίου, 2022


Σχόλια

pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων

12:52 - Βραχιολάκι για όσους είναι σε επιτήρηση για ενδοοικογενειακή βία -Όλα τα μέτρα Φλωρίδη

12:39 - Φωτιά στα Καλάβρυτα, ανάμεσα στις περιοχές Σιγούνι και Ντούνισα

12:33 - Προφυλακίστηκε ο Απόστολος Λύτρας -Μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού

12:21 - «Συλλυπητήρια επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γιαννιτσών»

12:18 - Πανελλαδική Εκστρατεία συγκέντρωσης τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης από το «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

15:34 - Συλλήψεις για ναρκωτικά σε περιοχή της Ημαθίας

11:40 - «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο 2o Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη

11:38 - Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό στην Ημαθία

11:33 - Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κατά την συνάντηση με την Κοινοβουλευτική Ομάδα Φιλίας της Γερμανίας

15:37 - ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΪΡΟΥ ΣΤΗ PELLA TV