Pellanet

Θολό το τοπίο για τα ορφανά αγροκτήματα, πολλά τα ερωτηματικά έξι μήνες πριν τεθεί σε εφαρμογή η νέα ΚΑΠ

Οι καθυστερήσεις στην αποσαφήνιση των κανόνων που θα ισχύσουν κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο, κυρίως όµως το έλλειµµα επίσηµης ενηµέρωσης του αγροτικού κόσµου, έχουν να κάνουν µε πολλά, σχετίζονται όµως κυρίως µε ένα πλέγµα συµφερόντων που έχει αναπτυχθεί γύρω από τη διαχείριση των κοινοτικών πόρων και το οποίο ενδιαφέρεται πρώτα για τη δική του οικονοµική καταξίωση και µετά για τους αγρότες.

Ειδικότερα, η ολοζώντανη εικόνα παραµελισµού των αγροτών έχει να κάνει:

 • Με την υποβάθµιση των διοικητικών υπηρεσιών του υπουργείου που υπό κανονικές συνθήκες οφείλουν να διαχειρίζονται τα θέµατα της ΚΑΠ.
 • Με τον επαµφοτερίζοντα ρόλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πρόσδεσή του µε τους λεγόµενους «τεχνικούς συµβούλους».
 • Με την ανασφάλεια των κατώτερων στελεχών της πολιτικής ηγεσίας (π.χ. γενικοί γραµµατείς) και τις κοµµατικές προτεραιότητες στη διαµόρφωση της ατζέντας.
 • Με την υποβάθµιση των θεµάτων αγροτικής πολιτικής στον δηµόσιο πολιτικό διάλογο από όλα τα κόµµατα.
 • Με την επιρροή που ασκούν στην κεντρική διοίκηση οι ιδιώτες γεωπόνοι -µελετητές και το δίκτυου του ΓΕΩΤΕΕ.
 • Με τον αποπροσανατολισµό από τα ζέοντα ζητήµατα µε τη φιλολογία γύρω από τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε και το πότε θα πληρωθούν οι ενισχύσεις.

Κάπως έτσι, έχει µπει ο Ιούλιος, αποµένει ακριβώς ένα εξάµηνο για την εφαρµογή της νέας ΚΑΠ και οι αγρότες της χώρας µας συνεχίζουν να «µαθαίνουν» ότι η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική επιδιώκει:

 • Nα ενισχύσει τη συµβολή της γεωργίας στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίµα.
 • Να παρέχει πιο στοχευµένη στήριξη σε µικρότερες γεωργικές εκµεταλλεύσεις.
 • Να προσφέρει µεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη µέλη ώστε να ίδια να προσαρµόσουν τα µέτρα στις τοπικές συνθήκες.

Αντίθετα, παραµένει άγνωστο ή ενδεχοµένως και να κρατιέται από κάποιους επτασφράγιστο µυστικό ο τρόπος µε τον οποίο θα µοιρασθούν από τον επόµενο χρόνο τα δικαιώµατα και η ενιαία ενίσχυση που αυτά σηµαίνουν.

Ακόµα και µεταξύ των µελετητών – συµβούλων πλανώνται αυτόν τον καιρό πολλά ερωτηµατικά όπως:

 • Θα δοθούν νέα δικαιώµατα για τα δηλωθέντα αγροκτήµατα (ορφανά) που δεν καλύπτονται αυτά τα χρόνια από ενιαία ενίσχυση (τσεκ);
 • Οι ενισχύσεις της επόµενης χρονιάς (2023) θα συνεχίσουν να υπολογίζονται στη βάση των προηγούµενων χρόνων ή θα διαιρεθούν µε το σύνολο των δηλωµένων εκτάσεων;
 • Οι νέοι και νεοεισερχόµενοι στο αγροτικό επάγγελµα που έχουν ήδη εξασφαλίσει δικαιώµατα από το εθνικό απόθεµα θα τύχουν πλεονεκτικής µεταχείρισης τον επόµενο χρόνο;

Τα ερωτήµατα που µπορούν να διατυπωθούν και καταγράφονται συστηµατικά από τις σελίδες της Agrenda είναι πολλά. Αυτό που λείπει, είναι οι απαντήσεις. Και απ’ ότι φαίνεται θα αργήσουν να δοθούν, όταν η αντίστοιχη πληροφορία γίνεται αντικείµενο οικονοµικής εκµετάλλευσης από κάθε είδους συµβούλους και όχι στοιχείο ενηµέρωσης και γνώσης των πραγµατικών συντελεστών της αγροτικής παραγωγής.

 

ΠΗΓΗ

Δημοσιεύτηκε στις 4 Ιουλίου, 2022


Σχόλια

pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων