Pellanet

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007-2008

Η έκδοση του απολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πέλλας αποτελεί κορυφαία στιγμή ευθύνης, με δεδομένο ότι θα αποτελέσει μέτρο αξιολόγησης, με βάση το οποίο οι πολίτες θα ελέγξουν το έργο και την αποτελεσματικότητά μας.
Ο αγώνας μας αφορά όλους τους πολίτες του Νομού μας, χωρίς διαχωριστικές γραμμές και διακρίσεις. Μοχλός για την επίτευξη των στόχων μας είναι το διεκδικητικό πλαίσιο, είτε από το εθνικό σκέλος, είτε από την αξιοποίηση των ποικίλων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Γ΄ ΚΠΣ και Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013).
Σκοπός και στόχος της θητείας μας και της συλλογικής μας προσπάθειας, είναι να καλυφθεί το αναπτυξιακό έλλειμμα που αντιμετωπίζει ο Νομός.
Σας καταθέτω σήμερα το Δημόσιο Απολογισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πέλλας στον οποίο απεικονίζονται οι δραστηριότητες, οι πρωτοβουλίες και το έργο που έχει πραγματοποιηθεί στα δύο πρώτα χρόνια της θητείας του Νομαρχιακού Συμβουλίου, από τον Ιανουάριο του 2007 έως τις αρχές του 2009.
Ιεραρχήσαμε τους στόχους και τα προβλήματα ως προς την επίλυση τους σε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Τα μεν μεσοπρόθεσμα τα επιλύσαμε από πόρους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για τα δε μακροπρόθεσμα δρομολογήσαμε την επίλυση τους από πιστώσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εκπονώντας τις απαραίτητες μελέτες με σκοπό την ένταξη τους στο ΕΣΠΑ. Επιζητήσαμε τη συνεργασία της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης και όλων των κοινωνικών εταίρων και φορέων, ανεξάρτητα και πάνω από τις κομματικές σκοπιμότητες και προτιμήσεις.
Βασική μας μέριμνα ήταν η επίσπευση της ολοκλήρωσης του συνόλου των ενταγμένων έργων στο Γ΄ ΚΠΣ και της απορρόφησης των χρηματοδοτήσεων των ΠΕΠ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ. Η εξέλιξη των έργων και οι ρυθμοί απορρόφησης, μας δικαίωσαν με το παραπάνω.
Έτσι σήμερα, σχεδόν για το σύνολο των ενταγμένων έργων και δράσεων έχουμε την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης των πράξεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.
Παράλληλα ενόψει της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 εκπονήσαμε το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο του Νομού.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι οι στρατηγικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της Ν.Α. Πέλλας για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο είναι οι εξής:

• Στήριξη της βιώσιμης αγροτικής παραγωγής, προκειμένου να διατηρηθεί και να βελτιωθεί η θέση του Νομού, όσον αφορά τον πρωτογενή και κατ' επέκταση και τον δευτερογενή τομέα παραγωγής.
• Ενίσχυση της ανάπτυξης του τριτογενούς τομέα, με την ενίσχυση των υποδομών και των επενδύσεων, ιδίως στον τουρισμό, αλλά και στη δημιουργία συνθηκών ενίσχυσης των διαμετακομιστικών δραστηριοτήτων.
• Δημιουργία υποδομών και αναβάθμισης των υπηρεσιών για τη στήριξη της μεταποίησης.
• Ολοκλήρωση σημαντικών έργων βελτίωσης ποιότητας ζωής και προστασίας περιβάλλοντος.
• Βελτίωση της σύνδεσης των κύριων παραγωγικών (αγροτικών, βιομηχανικών και τουριστικών) συγκεντρώσεων του Νομού με τα Περιφερειακά Εθνικά Δίκτυα Μεταφορών.

Η Πέλλα πιστεύουμε δικαιούται συμμετοχή στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα του Εθνικού Σχεδιασμού, αντάξια του παραγωγικού της ρόλου.
Το όραμα των πολιτών του Νομού για την επόμενη δεκαετία θέτει τέσσερις προτεραιότητες:
• Πέλλα ανταγωνιστική
• Πέλλα εξωστρεφής
• Πέλλα τουριστικός προορισμός υψηλής περιβαλλοντικής αξίας
• Πέλλα ποιότητα ζωής

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ:
Υποδομές Εκπαίδευσης
Ολοκληρώσαμε από πιστώσεις του Γ΄ ΚΠΣ
1. Το 2ο ΤΕΕ Αριδαίας
2. Το 1ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Αριδαίας
3. Το Δημοτικό Σχολείο Πενταπλατάνου
Υπό ένταξη στο Δ΄ ΚΠΣ (με μελετητική ωριμότητα)
1. Το 4ο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Έδεσσας
2. Το 9ο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών
3. Το 2ο Γυμνάσιο και 2ο Δημοτικό Αριδαίας
Πρόσθετες Ενέργειες:
1. Τέλεση τριών ημερίδων σε επίπεδο Νομού με θέμα "το άγχος των πανελλαδικών εξετάσεων".
Συγκοινωνιακά Έργα
Έργα χρηματοδοτούμενα από το Γ΄ ΚΠΣ
1. Σε φάση περαίωσης το έργο κατασκευής πίστας του Κέντρου Ελέγχου (ΚΕ) Υποψήφιων οδηγών στο Δήμο Κρύας Βρύσης
2. Ολοκληρώθηκε ο δρόμος που συνδέει το Δημοτικό Διαμέρισμα Όρμας με το Δημοτικό Διαμέρισμα Σαρακηνών στο Δήμο Αριδαίας
3. Ολοκληρώθηκε ο δρόμος Αρχαγγέλου – Μ. Λιβαδίων
4. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι από πόρους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης ο δρόμος Όρμα – Καλύβια - Γιαννακούλα
Υπό ένταξη στο Δ΄ΚΠΣ (με μελετητική ωριμότητα)
1. Ολοκληρώσαμε τη μελέτη οδοποιίας Λιποχώρι – Κρύα Βρύση – Όρια Νομού Ημαθίας
2. Επικαιροποιήσαμε τη μελέτη οδοποιίας Σκύδρα – Ριζό – Όρια Νομού Ημαθίας
3. Εκπονήσαμε μελέτη βελτίωσης γεωμετρικών στοιχείων του δρόμου Αριδαίας- Εξαπλατάνου – Μανδάλου – Αραβησσού
4. Προωθήσαμε σε συνεργασία με την Περιφέρεια τη μελέτη βελτίωσης γεωμετρικών στοιχείων Γιαννιτσων – Γουμένισσας
5. Δρομολογούμε την επικαιροποίηση της μελέτης Κάτω – Άνω Γραμματικού – Όρια Νομού Ημαθίας
6. Προωθούμε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το ΥΠΕΧΩΔΕ την ολοκλήρωση νέων τμημάτων της νέας εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Γιαννιτσών – Έδεσσας – Όρια Νομού Φλώρινας, καθώς επίσης την ολοκλήρωση της καθέτου προς την Εγνατία, Βέροια – Νάουσα - Σκύδρα
7. Προωθούμε την προαστιακή γραμμή Σκύδρα – Γιαννιτσά – Χαλκηδόνα – Γέφυρα, σε συνεργασία με την ΤΔΚ Ν. Πέλλας, τους βουλευτές του νομού, την Κίνηση πολιτών νομού Πέλλας και τον ΟΣΕ. Για το σκοπό αυτό συνδιοργανώσαμε ειδική ημερίδα τον Μάιο του 2008.
Υποδομές Περιβάλλοντος
Έργα χρηματοδοτούμενα από το Γ΄ ΚΠΣ
1. Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης στερεών απορριμμάτων (μεγάλης επικινδυνότητας) του Νομού Πέλλας (Ομάδα 1)
2. Βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης το έργο για την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Έδεσσας (περιοχή Ντερέκι)
3. Ολοκληρώθηκε το έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρόληψης, Αντιμετώπισης και Ελέγχου Δασικών Πυρκαγιών στο όρος Βόρας»
4. Υλοποιήθηκε το έργο «Σήμανση μονοπατιών στο όρος Βόρας»
5. Περαιώθηκε το έργο «Οικοσυστημική και Οικοτουριστική προσέγγιση στην ορεινή ζώνη Βόρας – Τζένα – Πίνοβο – Άγρας Νομού Πέλλας»
Υπό ένταξη στο Δ΄ΚΠΣ (με μελετητική ωριμότητα)
1. Καταθέσαμε μελέτη στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της ΠΚΜ για τη χρηματοδότηση έργων, Ομάδα Β, που αφορά την αποκατάσταση 27 νέων Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στο Νομό
2. Ολοκληρώσαμε τις Περιβαλλοντικές Μελέτες αναφορικά με το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας και λάβαμε την περιβαλλοντική αδειοδότηση με στόχο αφενός την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κτισμάτων και αφετέρου τη δυνατότητα ένταξης σε δράσεις και υποδομές στο Δ΄ ΚΠΣ
3. Επανακαθορίζουμε τις λατομικές ζώνες αδρανών υλικών σε επίπεδο Νομού με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την κάλυψη έργων υποδομής για τα επόμενα 20 χρόνια
4. Συνεργαστήκαμε με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το ΥΠΕΧΩΔΕ ώστε να εξασφαλιστούν οι πιστώσεις με στόχο τη μελετητική ωριμότητα και κατά συνέπεια την ένταξη του έργου στο Δ΄ ΚΠΣ για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και προστασία του ποταμού Λουδία θέτοντας τις βάσεις για την ανάδειξη του κωπηλατικού κέντρου σε διεθνές επίπεδο.
Πρόσθετες περιβαλλοντικές ενέργειες:
1. Συντονισμένες και επίμονες ενέργειες για την προστασία των πηγών Αραβησσού από την υπερεκμετάλλευση τους από πλευράς ΟΥΘ, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών για την προστασία των πηγών Αραβησσού.
2. Προώθηση ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης της λίμνης Βεγορίτιδας σε συνεργασία με το Δ. Βεγορίτιδος.
3. Σειρά συσκέψεων και συζητήσεων με σκοπό την κατανόηση της αναγκαιότητας ίδρυσης Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Οικιακών Αποβλήτων στο Νομό μας.
Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας:
1. προώθηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας μέσω σειράς ημερίδων ενημέρωσης σχετικά με τη νομοθεσία που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
2. Διεκδικούμε τη διέλευση αγωγού φυσικού αερίου από το Νομό μας. (διοργάνωση ειδικής ημερίδας 5-6-07 σε συνεργασία με το ΤΕΕ Κ. Μακεδονίας).
3. ανάδειξη των γεωθερμικών ρευστών του νομού σε συνεργασία με το ΙΓΜΕ και το ΥΠΑΝ.
Πολιτισμός – Τουρισμός
Έργα χρηματοδοτούμενα από το Γ΄ ΚΠΣ:
1. ολοκλήρωση και παράδοση του έργου αποκατάστασης του Μαυσωλείου Γαζή Εβρενός στο Δήμο Γιαννιτσών.
2. ολοκλήρωση και παράδοση του έργου αποκατάστασης του Καναβουργείου στο Δήμο Έδεσσας.
Πρόσθετες ενέργειες:
1. διοργάνωση ημερίδας τον Ιούνιο του 2007 σε συνεργασία με την ΙΖ' Εφορεία Κλασσικών Αρχαιοτήτων για την ανάδειξη των προοπτικών και των δυνατοτήτων του Ν. Πέλλας ως αρχαιολογικός πόλος έλξης.
2. Συνεργασία με την ΙΖ' Εφορεία Κλασσικών Αρχαιοτήτων και το Υπουργείο Πολιτισμού για την ανάδειξη της Πελλαίας χώρας και του νεοαναγειρόμενου Μουσείου της Πέλλας.
3. Συμμετοχή της Ν.Α. σε εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις για την προβολή του τουριστικού προϊόντος του Νομού.
4. Επιτύχαμε την παραχώρηση από την ΚΕΔ της χρήσης του χιονοδρομικού κέντρου για 25 (+ 49) χρόνια κάτι που αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα σχεδιασμού και τουριστικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.
5. Τέλεση ημερίδας για το έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και έκδοση ειδικού λευκώματος.
Αγροτική Οικονομία:
Έργα χρηματοδοτούμενα από το Γ΄ ΚΠΣ:
1. ολοκλήρωση του έργου Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου ΤΟΕΒ Μυλοτόπου
2. ολοκλήρωση του έργου Εμπλουτισμός ΤΟΕΒ Εδεσσαίου.
3. ολοκλήρωση των Γεωφραγμάτων: Λύκων, Φλαμουριάς, Μεσημερίου, Πλατάνης, Θεοδωρακίου, Δυτικού και Πενταπλατάνου.
Πρόσθετες ενέργειες:
1. στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μέσου ΕΟΧ περιόδου 2004-2009 υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση κέντρου διαπίστευσης και προώθησης αγροτικών προϊόντων στο Δ. Σκύδρας. Η εν λόγω πρόταση εγκρίθηκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται στο 1.300.000,00 €.
2. ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης μετατροπής της καπνοκαλλιέργειας σε άλλες πιο προσοδοφόρες και δυναμικές καλλιέργειες.
3. κατάθεση 546 Σχεδίων Βελτίωσης φυτικής και ζωικής παραγωγής για την περίοδο 2007-08 ύψους 22.000.000.,00 €.
4. ένταξη 460 νέων αγροτών στο Πρόγραμμα Νέων Αγροτών για την περίοδο 2007-08 ύψους 2.000.000,00€
5. υποβολή 23 επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1 στο Ε.Π.Α.Α.Υ. (Πρόγραμμα Μεταποίησης - Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων) για την περίοδο 2007-08 ύψους 26.000.000,00 €.
6. εκπόνηση του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητος Ν. Πέλλας, το οποίο θα το παρουσιάσουμε στα μέσα του ερχόμενου μήνα. Βασικό και ουσιαστικό έργο για την ανάπτυξη του Νομού.
7. Εκπόνηση προγράμματος απονιτροποίησης σε συνεργασία με την ΠΚΜ και το Υπουργείο.
8. πραγματοποίηση σειράς ενημερωτικών ημερίδων σε όλο το Νομό για τον αγροτουρισμό, τη χρηματοδότηση των επιχειρησιακών σχεδίων των ομάδων παραγωγών και για θέματα που άπτονται της ποιότητας και της απρόσκοπτης εξαγωγής των αγροτικών προϊόντων.
9. προώθηση σε συνεργασία με το Δ. Μενηίδος και το Υπουργείο Γεωργίας και τους τοπικούς βουλευτές την κατασκευή του φράγματος πολλαπλών χρήσεων στον Αλμωπαίο ποταμό.
Υγεία - Πρόνοια
Υπό ένταξη στο Δ΄ ΚΠΣ (με μελετητική ωριμότητα):
1. Εκπόνηση οριστικής μελέτης για την κατασκευή τριώροφου κτηρίου στο Νοσοκομείο Έδεσσας.
2. εκπόνηση επιδημιολογική μελέτης από το ΑΠΘ και τέλεση σχετικών ημερίδων.
Πρόσθετες ενέργειες:
1.Τέλεση ημερίδων για ενημέρωση των πολιτών για θέματα υγείας όπως π.χ. καρδιαγγειακές παθήσεις, σακχαρώδης διαβήτης, ορθοπεδικές κακώσεις, κλπ.
Διοίκηση:
1. Αναμόρφωση του Οργανισμού της Νομαρχίας προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της σύγχρονης διοίκησης.
2. Απόκτηση Διαχειριστικής Επάρκειας προκειμένου να αποκτήσουμε τη δυνατότητα υποβολής Μελετών Επίβλεψη και Παραλαβής έργων στο Δ ΚΠΣ.
3. Μελέτη για τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών για την επίτευξη της Ψηφιακής Σύγκλισης στη Δημόσια Διοίκηση μέσω της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
Απασχόληση:

1. ολοκλήρωση του προγράμματος Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης στο Ν. Πέλλας, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις του Γ΄ ΚΠΣ.
2. εκπόνηση ειδικού προγράμματος ολοκληρωμένης παρέμβασης για την καταπολέμηση της ανεργίας σε προγράμματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, σε συνεργασία με την ΠΚΜ με στόχο την ένταξη στο Δ΄ ΚΠΣ.
3. επαναλειτουργία των Κέντρων Υποδοχής Νέων Επενδυτών (ΚΥΕ).
4. συνδιοργάνωση ημερίδας (Απρίλιος 2009) με θέμα την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, τις προοπτικές και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του νομού.

Δημοσιεύτηκε στις 22 Μαΐου, 2009


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.


pellanet facebook