Pellanet

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Το κυρίαρχο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο της 26ης Νοεμβρίου ήταν το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου για το 2010. Ο Δήμαρχος παρουσίασε το πρόγραμμα και για τα οκτώ Δημοτικά Διαμερίσματα με την ανάλυση των έργων που ζητήθηκαν από τα τοπικά συμβούλια κάθε διαμερίσματος αλλά και την αναφορά του κάθε ποσού. Μεταξύ άλλων δήλωσε τα εξής:

«Κύριοι Συνάδελφοι

Παρουσιάζουμε σήμερα στην τακτική συνεδρίασή μας το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου για το 2010 και για τα 8 Δημοτικά Διαμερίσματα.
Πριν, όμως, σας αναφέρω τα τεχνικά έργα, τα οποία έχουν προγραμματιστεί για την επόμενη χρονιά θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:

Το Τεχνικό Πρόγραμμα διαμορφώθηκε με βάση συγκεκριμένους στόχους που τέθηκαν για την τοπική ανάπτυξη. Έγινε προσπάθεια το Πρόγραμμα να χαρακτηρίζεται κυρίως από ρεαλισμό, προκειμένου να είναι εφικτή η υλοποίησή του και να μην εμφανίζονται απολογιστικά σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ υλοποιηθέντων και προγραμματισθέντων έργων.
«Στο επίκεντρο μπαίνει ο πολίτης» είναι το μήνυμα που διαπερνά όλα τα επίπεδα δημοτικής οργάνωσης και λειτουργίας.
Για την υλοποίηση αυτού του στόχου η Δημοτική Αρχή έχει δεσμευτεί για μια σειρά έργα και δράσεις, από τις οποίες άλλες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και άλλες δρομολογούνται.
Δίνουμε έμφαση στην ανάδειξη του Πολιτισμού, στην κοινωνική φροντίδα και μέριμνα, στην διαμόρφωση και αξιοποίηση ψυχαγωγικών και πολιτιστικών αθλητικών χώρων, στην διευκόλυνση της εργασίας του δημότη-αγρότη, στην συνεργασία με τις παραγωγικές τάξεις.
Το Πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα συμμετοχικής διαδικασίας στην οποία έλαβαν μέρος τα τοπικά συμβούλια σε συνεργασία με την δημοτική αρχή αλλά και τις υπηρεσίες του Δήμου.
Αποτελεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα έργων και δράσεων με συγκεκριμένες λειτουργικές και τεχνικές παρεμβάσεις.
Καλύπτει όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα, με μια κοινωνικά δίκαιη και ορθολογική κατανομή έργων και πόρων.
Αναδεικνύει τον κοινωνικό ρόλο του Δήμου.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ:
Η δημιουργία νέων έργων και δομών που εξυπηρετούν τις ανάγκες του δημότη και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.

ΣΤΟΧΟΙ:
Ο συνδυασμός των έργων, των δράσεων και των λειτουργιών να έχουν αποδέκτη και χρήστη τον πολίτη».

Το τεχνικό πρόγραμμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και είναι το εξής:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 12.000
2. ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 25.000
3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΗΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40.000
4. ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 25.000
5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 25.000
6. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΔΑΦΝΗ) ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20.000
ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ
7. ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 45.000
8. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ 45.000
9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΒΥΤΙΩΝ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 10.000
10. ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 40.000
11. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 40.000
12. ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΚΙΕΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 45.000
ΔΡΟΣΕΡΟ
13. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΡΟΣΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 40.000
14. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 12.000
15. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΡΟΣΕΡΟΥ 12.000
16. ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΡΟΣΕΡΟΥ 20.000
17. ΑΝΟΡΥΞΗ ΠΟΜΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΪΡΙΑ ΔΡΟΣΕΡΟΥ 40.000
18. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΔΡΟΣΕΡΟΥ 15.000
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ
19. ΚΑΘΕΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 20.000
20. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΜΠΑΖΩΜΑΤΑ 10.000
21. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 30.000
22. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΩΣ ΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 45.000
23. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗ 35.000
24. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Ε.Ο. ΕΩΣ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 30.000
25. ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 30.000
26. ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΗ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 40.000
27. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 10.000
28. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 60.000
29. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 40.000
30. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 25.000
31. ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ 40.000
32. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 40.000
33. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 15.000
34. ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ Α.Τ. ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 45.000
ΛΙΠΑΡΟ
35. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΛΙΠΑΡΟΥ 35.000
36. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΠΑΡΟΥ 30.000
37. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ ΒΥΤΙΩΝ ΛΙΠΑΡΟΥ 6.000
38. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΠΑΡΟΥ 12.000
39. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΛΙΠΑΡΟΥ 10.000
40. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΠΑΡΟΥ 10.000
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ
41. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 40.000
42. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 25.000
43. ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΟΜΟΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 30.000
44. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Δ. ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 30.000
45. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 20.000
46. ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΓΗΠΕΔΟ 120.000
47. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 25.000
48. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΠΕΛΙΑ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 25.000
49. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ ΒΥΤΙΩΝ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 6.000
ΤΡΙΦΥΛΛΙ
50. ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΨΟΒΑΛΙΩΤΙΚΑ (Γ.Ο.Ε.Β.) ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ 10.000
51. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ 35.000
52. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΠΛΑΚΕΣ-ΤΡΙΦΥΛΛΙΑ-ΑΥΛΑΓΕΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ 30.000
53. ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ 15.000
54. ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΑΣ ΣΤΟ ΒΑΛΤΑΚΙ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ 20.000
55. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΡΩΟΥ ΠΕΣΟΝΤΩΝ 5.000
56. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ 15.000
ΤΡΙΦΥΛΛΙ (ΓΥΨΟΧΩΡΙ)
57. ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ 40.000
58. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΓΥΨΟΧΩΡΙ 20.000
59. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ 25.000
60. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 40.000
61. ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 10.000
62. ΥΔΡΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ ΒΥΤΙΩΝ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ 5.000
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
63. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 45.000
64. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Δ.Δ. 45.000
65. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ Δ.Δ. 30.000
66. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 30.000
67. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Δ.Δ. 30.000
68. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Δ. 105.000
69. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ Δ.Δ. 45.000
70. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Δ. 45.000
ΣΥΝΟΛΟ 2.095.000

Ακολούθησε θέμα που αφορούσε το Κ.Α.Π.Η. και πιο συγκεκριμένα ψηφίστηκε ομόφωνα ο Ενιαίος Κανονισμός του Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Επίσης, αποφασίστηκε από το Σώμα ότι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεγάλου Αλεξάνδρου πέραν των παγίων θα αναλάβει και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις και απαιτήσεις, οι οποίες μεταφέρονται από την πρώην Διαδημοτική Επιχείρηση Μεγ. Αλεξάνδρου-Μενηίδος στην νέα Επιχείρηση εκ του Νόμου.
Το επόμενο θέμα αφορούσε την έγκριση τιμήματος της εκτιμητικής Επιτροπής για αγορά αγροτεμαχίου. Ακολούθησε αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009. Τα δύο παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε σε αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 18.673,90 ευρώ για την εκτέλεση του έργου Τοποθέτηση Υδρομέτρων στο Δ.Δ. Καρυώτισσας και στην απόφαση για τον χαρακτηρισμό δημοτικού δρόμου Καπετάν Άγρα επίσης στο Δ.Δ. Καρυώτισσας σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας.
Η συνεδρίαση έκλεισε με την έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα έργων αλλά και με την λήψη αποφάσεων για αιτήσεις από δημότες.

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου
Αλμυρού Ζωή

Δημοσιεύτηκε στις 27 Νοεμβρίου, 2009


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.


pellanet facebook