Pellanet

Εκπόνηση δανείου αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Γιαννιτσών

Η ανάδειξη πρασίνου και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας τα άλλα θέματα που κυριάρχησαν στη συνεδρίαση Τη σύναψη δανείου ποσού 950.000 ευρώ αποφάσισε κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο Γιαννιτσών στην τελευταία συνεδρίαση του τη Δευτέρα το βράδυ 15 Μαρτίου. «Πρόκειται για μια απόφαση που θα βοηθήσει το δήμο στη χρηματοδότηση μελετών με ταχύτερο και αρτιότερο τρόπο ώστε να διεκδικήσει με καλύτερους συγκριτικά όρους χρήματα από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ που ηδη έχει ξεκινήσει» δήλωσε στην εισήγησή του ο αντιδήμαρχος οικονομιών Γεώργιος Α. Παπαδόπουλος και συμπλήρωσε πώς «παράλληλα μέρος του δανείου να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς προμηθευτές». Μάλιστα υπογράμμισε ότι ο δήμος Γιαννιτσών είναι ο πιο ισχυρός δήμος στην ευρύτερη περιοχή και παρά τη δραστική μείωση της χρηματοδότησης από την πολιτεία των Κοινών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) θα καταφέρει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του συνεχίζοντας το αναπτυξιακό του έργο, χωρίς να επιβαρύνει τους δημότες ούτε με ένα ευρώ. Στην εισήγηση του αναλυτικά ανέφερα τα εξής: Ο δήμος Γιαννιτσών είναι χωρίς αμφιβολία ο πιο ισχυρός και δυναμικός δήμος στο νομό μας και στην ευρύτερη περιοχή. ¨είναι ισχυρός σε θέματα οργάνωσης, σε θέματα λειτουργίας και φυσικά σε θέματα οικονομικής σταθερότητας. Είναι δηλαδή ένας δήμος που η οικονομική του επάρκεια του δίνει τη δυνατότητα να ασκεί αναπτυξιακή πολιτική, να προβαίνει σε υλοποίηση έργων υποδομής και σε αναθέσεις μελετών μεγάλης εμβέλειας και ωφέλειας για την τοπική κοινωνία. Στα τρία χρόνια της θητείας μας ως διοίκηση έχουμε καταφέρει να διατηρήσουμε σε υψηλό επίπεδο της αξιοπιστία του δήμου Γιαννιτσών όσον αφορά την οικονομική του δυνατότητα. Με διαφάνεια και σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο τα χρήματα των δημοτών, με στόχο να δημιουργήσουμε συνθήκες ασφαλούς ανάπτυξης στον τόπο μας. Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στην περιφέρεια και στην αυτοδιοίκηση ο δήμος Γιαννιτσών έχει υποχρέωση να παραμείνει σε τροχιά ανάπτυξης και πρωταγωνιστής στις εξελίξεις. Αυτό προϋποθέτει συγκεκριμένες αποφάσεις και πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει ως διοίκηση του δήμου Γιαννιτσών. Μια αναγκαία κίνηση στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής είναι η απόφαση λήψης δανείου που θα διευκολύνει την προσπάθεια για να γίνουν ταχύτερα τα βήματα προόδου. Να θυμίσω ότι οι Κοινοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) για τη χρονιά που διανύουμε είναι μειωμένοι σε σημαντικό ποσοστό λόγω της οικονομικής κρίσης που έχει επηρεάσει όλες τις χορηγήσεις της Πολιτείας, μεταξύ των οποίων και αυτές προς τους δήμους. Αυτό όπως είναι φυσικό αλλάζει το σχεδιασμό μας και τις προτεραιότητες μας. Δύο είναι οι άξονες στους οποίους στηρίζουμε την πρότασή μας αυτή. Ο πρώτος αφορά την διασφάλιση πόρων για την εκπόνηση μελετών και προετοιμασία ενόψει της Δ προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ) ενώ ο δεύτερος την αποπληρωμή οφειλών προηγούμενων ετών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Στην ουσία και διασφαλίζουμε την αξιοπιστία του δήμου μας απέναντι σε όλους όσους συναλλάσσονται με αυτόν και παράλληλα δημιουργούμε μια ισχυρή βάση πάνω στην οποία θα στηριχτεί η ανάπτυξη του για τα επόμενα χρόνια. Οφείλουμε βέβαια να επισημάνουμε ότι η λήψη του δανείου δεν θα επιβαρύνει τους δημότες ούτε ένα ευρώ αφού είναι γνωστή η απόφαση της Δημοτικής Αρχής για μηδενική αύξηση των Δημοτικών Τελών. Επίσης πρέπει να γίνει απόλυτα σαφές ότι η αποπληρωμή του δανείου θα γίνει σε βάθος χρόνου ενώ τα ποσά θα διατεθούν με διαφάνεια και για συγκεκριμένους σκοπούς. Θεωρώ λοιπόν ότι η πρόταση που καταθέτουμε σήμερα εξυπηρετεί στο σύνολο της τα συμφέροντα των δημοτών και γι' αυτό σας καλώ να την υπερψηφίσετε. Καταγραφή και Ανάδειξη του πρασίνου Με απόφασή του που λήφθηκε κατά πλειοψηφία (η αντιπολίτευση δεν το ψήφισε) το Δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε τη σύναψη σύμβασης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Διερεύνηση για τη δυνατότητα δημιουργίας ολοκληρωμένου δικτύου πρασίνου και οικοπολιτιστικών διαδρομών στην όλη των Γιαννιτσών». Το πρόγραμμα που στην ουσία είναι μια ολοκληρωμένη μελέτη, όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αρνάκης θα δώσει τη δυνατότητα στο δήμο Γιαννιτσών να έχει σε μία ενιαία βάση δεδομένων την αποτύπωση όλου του πράσινου στην πόλη αλλά και στους οικισμούς (πάρκα, κοινόχρηστοι χώροι, πράσινο κ.λπ.) και παράλληλα τις πιο αξιοποιήσιμες προτάσεις για την διασύνδεσή τους με τα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία της πόλης. Συγκεκριμένα η μελέτη θα περιλαμβάνει: -Καταγραφή ανάλυση και αξιολόγηση του υφιστάμενοι αστικού ιστού τοπίου και της εικόνας του στην πόλη των Γιαννιτσών με σκοπό τον καθορισμό και περιορισμό των δυνατοτήτων της συνολικής αναβάθμισης του πρασίνου στον αστικό ιστό. -Ενοποίηση και επανάκτηση των υπαίθριων χώρων της πόλης και δημιουργία των οικο-πολιτιστικών διαδρομών για την ανάδειξη της ιστορίας, του πολιτισμού και της οικολογικής αξίας του αστικού τοπίου. -Πλήρης αποτύπωση και εκπόνηση τοπογραφικών σχεδίων για ανοιχτούς χώρους των κοινοτήτων Παραλίμνης και Αρχοντικού καθώς και των οδών Πλαστήρα, Κωνσταντινίδη, Αφών Παπαϊωάννου, και του πλέγματος οδών πού τις περιβάλλουν. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην πράξη Ένα σημαντικό θέμα αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των νέων για τις Ανανεώσιμες Πηγές; Ενέργειας. Συγκεκριμένα αποφάσισε την εκπόνηση Μελέτης εφαρμογής ενός επιδεικτικού – εκπαιδευτικού συστήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που θα εγκατασταθεί στο 1ο ΕΠΑΛ του δήμου Γιαννιτσών. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει: -Μικρή φωτοβολταϊκή εγκατάσταση με σκοπό την παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας ικανής για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του συστήματος κανονικής γεωθερμίας και της εγκατάστασης κλιματισμού του κτιρίου του ΕΠΑΛ. -Μικρή αιολική μονάδα (ανεμογεννήτρια) με σκοπό την παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας ικανής για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του συστήματος κανονικής γεωθερμίας και της εγκατάστασης κλιματισμού του κτιρίου του ΕΠΑΛ. -Εγκατάσταση κανονικής γεωθερμίας -Μονάδα θερμικού ηλιακού συστήματος για την παραγωγή και αποθήκευση θερμού νερού και την τροφοδότηση της εγκατάστασης κλιματισμού του κτιρίου. Η τοποθέτηση θα ολοκληρωθεί στην οροφή του κτιρίου του ΕΠΑΛ.

Δημοσιεύτηκε στις 16 Μαρτίου, 2010


Σχόλια


pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων

17:33 - Θ. Τζάκρη – Ερώτηση στη Βουλή για τις σοβαρές ελλείψεις στα Παιδιατρικά Τμήματα των δυο νοσοκομείων Έδεσσας και Γιαννιτσών

17:31 - Συνελήφθη ένα άτομο στην Πιερία για κατοχή ναρκωτικών

17:30 - ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ : ‘’ Η εξωτερική και αμυντική πολιτική της χώρας δεν είναι οικογενειακή υπόθεση. Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις για την αποστολή αμυντικού υλικού στην Ουκρανία.’’

17:28 - Ξεκίνησαν ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για δωρεάν φοίτηση στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ του Δήμου Πέλλας – Προθεσμία ως 1η Αυγούστου

17:27 - Θερινό Πρόγραμμα διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας και του Πολιτισμού

17:25 - Θερινό σινεμά στην Έδεσσα- Πρόγραμμα

17:22 - Συναυλία-Μουσική βραδιά “ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ ΘΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΩ”

17:19 - : Θερινός κινηματογράφος στη Σκύδρα

17:18 - ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

17:16 - Συνάντηση Λάκη Βασιλειάδη με Υφυπουργό Ψηφιακής Πολιτικής