Pellanet

Μήνυμα της Δημάρχου Σκύδρας Κατερίνας Ιγνατιάδου για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Το περιβάλλον φιλοξενεί τον άνθρωπο και κάθε έμβιο οργανισμό. Μέσα σ΄αυτό ο άνθρωπος
γεννιέται, τρέφεται, μεγαλώνει, δημιουργεί και είναι υποχρέωσή του να το μεταβιβάσει και να το
παραδώσει στις επόμενες γενιές προστατευμένο και κλιματικά ουδέτερο.

 

Με αφορμή τα θέματα της επικαιρότητας και μάλιστα αυτά που αναφέρονται στην κλιματική
κρίση κι ειδικότερα στην παραγωγή, στην εκμετάλλευση και στη χρήση της ενέργειας
επισημαίνω την εξής κοινή διαπίστωση: η ενεργειακή κρίση, οι διογκούμενες ανάγκες του
σύγχρονου κόσμου για ενέργεια και οι αυξανόμενες τιμές κοστολόγησης κι εμπορίας της
ενέργειας θέτουν τα ζητήματα της διαχείρισης και της προστασίας του περιβάλλοντος σε νέες
βάσεις. Απαιτείται, λοιπόν, γρήγορη, κατά το δυνατόν, απεξάρτηση της ενέργειας από
ρυπογόνους και μη ανανεώσιμους πόρους και πηγές ενέργειας.

 

Εν έτει 2022 η ενεργειακή κρίση – ως αποτέλεσμα και των συγκρουόμενων διακρατικών
συμφερόντων - έρχεται να προστεθεί στη γενικότερη κλιματική κρίση και να επιβαρύνει ακόμη
περισσότερο την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση λόγω της οικονομικής και υγειονομικής κρίσης
από τις οποίες, όπως προκύπτει, δεν θ΄απαλλαγούμε σύντομα κι εύκολα.

 

Με την ευκαιρία θέλω ν΄αναφερθώ κι σ΄ένα ακόμη ζήτημα που σχετίζεται κι επηρεάζει άμεσα το
περιβάλλον και τη βιωσιμότητα του πλανήτη, κι αυτό είναι ο άκρατος καταναλωτισμός: ο
καταναλωτισμός οδηγεί σε αγορές και προμήθειες προϊόντων που ξεπερνούν τις βιοτικές μας
ανάγκες κι από ένα σημείο και μετά γίνονται σε υπερβολικό κι αλόγιστο βαθμό ή για να
ικανοποιηθούν πρόσκαιρες τάσεις κι επιθυμίες, θεμιτές μέχρις ενός ορίου. Δεν είναι ασύνηθες το
φαινόμενο που τρόφιμα πετάγονται στα σκουπίδια, ενώ υπάρχουν πληθυσμοί που λιμοκτονούν
και δεν έχουν πρόσβαση ούτε σε καθαρό νερό, πράγμα που ο δυτικός κόσμος θεωρεί για τον
εαυτό του αυτονόητο κι έχει εξασφαλισμένο, αλλά μέχρι πότε άραγε; Ο όγκος, η ποσότητα και η
ποιότητα των σκουπιδιών που απορρίπτουμε στους κάδους – και κάποιοι δυστυχώς γύρω από
τους άδειους ή μισογεμάτους κάδους – μπορούν να μας δώσουν στοιχεία για το πώς
διαχειριζόμαστε και πώς αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα του περιβάλλοντος. Ο τρόπος που
διαχειριζόμαστε τα ζητήματα του περιβάλλοντος δεν είναι απλά δείκτης πολιτισμού της
κοινωνίας, αλλά πλέον είναι ζήτημα και χαρακτηριστικό ποιοτικών συνθηκών διαβίωσης,
προστασίας της υγείας, της ανθρώπινης ζωής και της διατήρησης της βιοποικιλότητας.

Η αειφόρος ανάπτυξη, η πράσινη και η κυκλική οικονομία προωθούνται ως ορθολογικές λύσεις
για τη διάσωση του περιβάλλοντος, τοπικά και παγκόσμια. Ωστόσο, η καθυστερημένη
αντίδραση της παγκόσμιας κοινότητας, των κρατών, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, οι
στρεβλώσεις της οικονομίας, η γραφειοκρατία, τα κάθε είδους προσκόμματα και συμφέροντα
αποτελούν τα μεγάλα εμπόδια ώστε ο πλανήτης πέρα από τις ενδεχόμενες φυσικές κλιματικές
αλλαγές να μπορέσει να διασωθεί, έστω κι αργοπορημένα, και με τις λιγότερες επιπτώσεις κι
επιβαρύνσεις στο νερό, στο έδαφος, στην ατμόσφαιρα, σε κάθε έμβιο οργανισμό και στο φυσικό
περιβάλλον.

 

Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά μόνο κάποιους πολίτες και
κάποιους φορείς ευαισθητοποιημένους πάνω στα περιβαλλοντικά θέματα, αλλά είναι θέμα που
αφορά τους πάντες και μάλιστα όλους όσοι επιβαρύνουν με τις ενέργειες και τις δραστηριότητές
τους το περιβάλλον και συνεχίζουν να επωφελούνται ή κάποιοι να κερδοσκοπούν σε βάρος του
κοινωνικού συνόλου και της ανθρώπινης ανάπτυξης.

 

Η πολιτεία νομοθετεί και μεταβιβάζει κάθε είδους αρμοδιότητες, όπως εν προκειμένω για το
περιβάλλον, προς την τοπική αυτοδιοίκηση, όμως την αφήνει εκτεθειμένη απέναντι στην
κοινωνία, αφού δεν της παρέχει τις ανάλογες χρηματοδοτήσεις για την ολοκληρωμένη κι
ασφαλή αντιμετώπιση του θέματος, που όσο περνάει ο καιρός γίνεται ακόμη δυσκολότερο και
δαπανηρότερο για την αντιμετώπισή του. Η πολιτεία θα πρέπει ν΄αυξήσει κατά πολύ τις
χρηματοδοτήσεις για την ολοκληρωμένη κι αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος μέσα
από εθνικά κι ευρωπαϊκά κεφάλαια και μέσα από τη δίκαιη φορολόγηση όσων επωφελούνται
διαχειριζόμενοι την ενέργεια και τον περιβαλλοντικό πλούτο.

 

Ο Δήμος μας, ο Δήμος Σκύδρας είχε κι έχει ψηλά στην κλίμακα των προτεραιοτήτων του τα
θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας ζωής
των κατοίκων και των επισκεπτών του με έργα, δράσεις και διεκδικήσεις χρηματοδοτήσεων στις
οποίες αναφερόμαστε αναλυτικά συχνά – πυκνά σ΄όλη τη διάρκεια του χρόνου και θα τις
υπενθυμίσω επιγραμματικά:
Βελτίωση της διαχείρισης των απορριμμάτων (αντικατάσταση κάδων, επέκταση του
προγράμματος υπογειοποίησης των κάδων κ.ά.).
Συντηρήσεις κι ευπρεπισμός κοινόχρηστων χώρων.
Ενεργειακές αναβαθμίσεις υποδομών και κτιρίων και προώθηση της ηλεκτροκίνησης
Έργα και δράσεις πολιτικής προστασίας (αντιπλημμυρικά, πυροπροστασίας, διαμορφώσεις,
διευθετήσεις κ.ά.).

 

Έργα επέκτασης κι εκσυγχρονισμού των υποδομών ύδρευσης κι αποχέτευσης για τον έλεγχο
και την εξοικονόμηση νερού, τη μείωση των βλαβών στο δίκτυο κ.ά.
Δράσεις ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης των πολιτών πάνω στα θέματα του σεβασμού και
της προστασίας του περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα προγράμματα προώθησης και
στήριξης της ανακύκλωσης, η δράση «Let΄s do it Greece – Let΄s do it Skydra», η δράση «Η Ώρα
της Γης» σε συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση(WWF),
σχετικές περιβαλλοντικές βιβλιοπροτάσεις από τη Δημοτική μας Βιβλιοθήκη «Λεόντιος
Σιδηρόπουλος». Και βεβαίως, θέλω να τονίσω τη σημαντική συνεργασία και τη συμβολή στον

τομέα αυτό της εκπαιδευτικής μας κοινότητας, των συλλόγων, των εθελοντικών ομάδων κ.ά.,
που οφείλω να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά, όπως, επίσης, και τα μέσα ενημέρωσης για το
δικό τους ρόλο.
Ως Δήμος Σκύδρας θα συνεχίζουμε με κάθε δυνατό μέσο και τρόπο να εργαζόμαστε καθημερινά
και υπεύθυνα για την προστασία του περιβάλλοντος ζητώντας πάντοτε τη συνεργασία όλων των
πολιτών, των επιχειρήσεων και των συναρμόδιων φορέων.
Η Κυριακή 5 Ιουνίου 2022, ως φετινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ας μην είναι ένας
ημερολογιακός χρόνος που θα περάσει έτσι απλά, αλλά ας είναι η επιβεβαίωση της σχέσης
αμοιβαιότητας ανθρώπου και περιβάλλοντος και σεβασμού στη βιοποικιλότητα και στην
πολυμορφία της φύσης που εδώ έγκειται η αξία, ο πλούτος και η ομορφιά της!

Δημοσιεύτηκε στις 3 Ιουνίου, 2022


Σχόλια

pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων

12:52 - Βραχιολάκι για όσους είναι σε επιτήρηση για ενδοοικογενειακή βία -Όλα τα μέτρα Φλωρίδη

12:39 - Φωτιά στα Καλάβρυτα, ανάμεσα στις περιοχές Σιγούνι και Ντούνισα

12:33 - Προφυλακίστηκε ο Απόστολος Λύτρας -Μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού

12:21 - «Συλλυπητήρια επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γιαννιτσών»

12:18 - Πανελλαδική Εκστρατεία συγκέντρωσης τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης από το «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

15:34 - Συλλήψεις για ναρκωτικά σε περιοχή της Ημαθίας

11:40 - «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο 2o Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη

11:38 - Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό στην Ημαθία

11:33 - Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κατά την συνάντηση με την Κοινοβουλευτική Ομάδα Φιλίας της Γερμανίας

15:37 - ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΪΡΟΥ ΣΤΗ PELLA TV