Pellanet

ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

Στο Νομό Πέλλας γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί μια μόνο αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών φρουτολαχανικών, για πολλούς και διάφορους λόγους.
Η κίνηση αυτή βρίσκει αντίθετους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς του Δήμου Βεγορίτιδας, οι οποίοι έχουν σοβαρά επιχειρήματα.
Στο Δήμο μας δραστηριοποιούνται δύο Ομάδες Παραγωγών, Άρνισσας και Παναγίτσας, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης που ορίζει η απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ελάχιστος αριθμός μελών: 300 μέλη, ελάχιστη εμπορευθείσα παραγωγή 3.000.000€).
Οι παραπάνω Ο.Π. με κόπους και θυσίες 30 περίπου χρόνων, αξιοποιώντας κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, προσωπική εργασία των μελών και εισφορές σε χρήμα, κατασκεύασαν και λειτουργούν υπερσύγχρονα ψυγεία 13.000.000 κιλών, με ελεγχόμενη ατμόσφαιρα 8.000.000 κιλά. Έχουν προμηθευτεί πρόσφατα δύο νέα ηλεκτρονικά διαλογητήρια, από τα καλύτερα στην Ευρώπη, δυναμικότητας 20 και πλέον τόνων την ώρα, αντικαθιστώντας τα προ 25ετίας αγορασθέντα.
Έχουν στην ιδιοκτησία τους πλούσιο εξοπλισμό για την υποστήριξη των δράσεών τους, είναι υγιείς και τα περιουσιακά τους στοιχεία ξεπερνούν τα 30.000.000€.
Εφαρμόζουν συστήματα ολοκληρωμένης παραγωγής για τα προϊόντα τους, μήλα, ροδάκινα, κεράσια, σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2.1, 2.2, και EUREPGAP, αλλά και συστήματα για την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων HACCP, ISO 9001, ISO 22000, για να παρέχουν ασφαλή προϊόντα από το χωράφι μέχρι τον καταναλωτή. Προσπαθούν να αναγνωρίσουν τα μήλα ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης, με το όνομα ΜΗΛΑ ΒΟΡΑ, τονίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη ποιότητα των μήλων της περιοχής. Για όλα αυτά έχουν δαπανήσει και συνεχίζουν να δαπανούν δεκάδες χιλιάδες €.
Από το 2000 λειτουργούν επιχειρησιακά ταμεία με στόχους
• Τον καλύτερο προγραμματισμό της παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων
• Τη βελτίωση της εμπορίας των προϊόντων,
• Την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των παραγωγών
• Τη συνεχή κατάρτιση, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες
Ακόμη συζητούν μελλοντικά σχέδια βελτίωσης και ανάπτυξης, στοχεύοντας στη συλλογή και διάθεση όλης της παραγωγής της περιοχής και στην πρόληψη και διαχείριση κρίσεων με δράσεις όπως
• Διαλογητήριο κερασιών, μονάδα χυμοποίησης
• Την απόσυρση, τη δωρεάν διανομή αποσυρόμενων
• Την πράσινη συγκομιδή
• Την ασφάλιση της παραγωγής
• Την αποπληρωμή δανείων για δαπάνες που αφορούν μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων.

Τα τελευταία χρόνια γίνονται νέες φυτεύσεις κτημάτων με προοπτικές, σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας με πυκνά και μικρά σχήματα (300-500 αχλάδια,300-400 μήλα,100-200 κεράσια στο στρέμμα), με μεγάλο κόστος εγκατάστασης. Ένα κόστος, το οποίο θα μπορούσε να είναι το μισό και λιγότερο, αν όλοι οι παραγωγοί- μέλη πουλούσαν τα προϊόντα τους μέσω των Ο.Π., και διεκδικούσαν μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων δράσεις για όλη την νέα φυτεία, όπως δένδρα-πάσσαλους, σύρματα, άρδευση, αντιχαλαζικά, αντηρίδες, και πολλά άλλα, ακόμη και ατομικά γεωργικά μηχανήματα.
Θα είναι πιο ωφέλιμο και σωστό να δημιουργηθεί στην περιοχή μας μία Ο.Π., που θα περιλαμβάνει και τα γύρω κερασοχώρια, ισχυρή πριν είναι πολύ αργά, πριν αυτοκαταστραφούμε και αναγκαστούμε να συνεργαστούμε με άλλες δυο-τρεις Ο.Π. του Νόμου που μπορεί να προκύψουν.
Είναι καιρός να επενδύσουμε στα στελέχη μας, αλλά και σε νέα για τη βελτίωση των οργανώσεων μας, όπως και σ' αυτή που μπορεί να προκύψει.
Όλοι οι παραγωγοί πρέπει να αντιληφθούν ότι πρέπει να συσπειρωθούν γύρω από τις Ο.Π. τους για να έχουν συνέχεια. Έχουν υποχρεώσεις σε αυτές, αλλά και δικαιώματα και μεγάλα οφέλη, που όμως δεν τα εισπράττουν εξαιτίας των ίδιων και της συμπεριφοράς τους να ακολουθούν τους εμπόρους που παρακάμπτούν τις οργανώσεις, χάνοντας τη δυνατότητα επιδοτήσεων για τις όποιες επενδύσεις τους.
Είναι ορατός ο κίνδυνος διάλυσης των Ο.Π. της περιοχής μας, με καταστροφικές συνέπειες για αυτές, για την ανάπτυξη του τόπου και της οικονομίας σε κάθε νοικοκυριό μας.
Δεν πρέπει να χαρίσουμε αυτά που με πολλούς κόπους και προσπάθεια στήσαμε. Γρηγορείτε, συσπειρωθείτε γιατί χανόμαστε.

Σταματόπουλος Αθανάσιος
Άρνισσα

Δημοσιεύτηκε στις 13 Μαΐου, 2009


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.


pellanet facebook