Pellanet

Πρόσφορη και ουσιαστική λύση στο θέμα των αποζημιώσεων

που ταλανίζει εδώ και μήνες χιλιάδες δενδροκαλλιεργητές σε ολόκληρη τη χώρα, για τις ζημιές που υπέστησαν πέρυσι οι καλλιέργειές τους από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ, δίνει η τροπολογία που κατέθεσαν 26 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με επικεφαλής τον βουλευτή Πέλλας κ. Γιώργο Καρασμάνη. Με την τροπολογία, που κατατέθηκε στο συζητούμενο στη Βουλή νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές, την υγεία και προστασία των ζώων και άλλες διατάξεις και συγκεκριμένα στο άρθρο 48 του νομοσχεδίου στο οποίο προστέθηκε η τροπολογία, προβλέπεται η δυνατότητα αποζημίωσης των πληγέντων δενδροκαλλιεργητών – και μάλιστα αναδρομικά από 1.1.2013 – για τις ζημιές που υπέστησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα όπως ο παγετός της 17ης Μαρτίου που βρήκε τα δένδρα στο ρόδινο στάδιο της ανθοφορίας, καθώς επίσης και οι έντονες βροχοπτώσεις πριν την 15η Μαΐου οι οποίες δεν καλύπτονται ασφαλιστικά, όλες αυτές οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες προκάλεσαν ακαρπία και καρποπτώση.
Ζημιές, που δυστυχώς δεν καλύπτονται από τον αναχρονιστικό ασφαλιστικό κανονισμό του ΕΛΓΑ και δεν αποζημιώνονται, με συνέπεια σήμερα χιλιάδες αγροτών να βρίσκονται σε απόγνωση και οικονομική δυσχέρεια, που καθιστά προβληματική τη συνέχιση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και την κάλυψη των υποχρεώσεών τους.
Η τροπολογία αυτή, επισήμανε σε δηλώσεις του ο κ. Καρασμάνης, παρέχει μια πρόσφορη λύση και ανακουφίζει τους πληγέντες παραγωγούς, καθώς αντισταθμίζει ένα σημαντικό μέρος του απολεσθέντος εισοδήματός τους. Χρειάζεται όμως παράλληλα, πρόσθεσε, να επανεξετασθεί ολόκληρο το θεσμικό πλαίσιο της ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας, να εκσυγχρονιστεί ο ασφαλιστικός κανονισμός του ΕΛΓΑ και να προσαρμοστεί το όλο ασφαλιστικό σύστημα της πρωτογενούς παραγωγής στα νέα δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη και τις κλιματικές αλλαγές, που οδηγούν σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Παρατίθεται η εισηγητική έκθεση και το πλήρες κείμενο της τροπολογίας :
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται στη χώρα μας ολοένα και περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, πολλά εκ των οποίων αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή. Οι επιπτώσεις των εν λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων στον αγροτικό τομέα είναι σημαντικές, τόσο στην ποσότητα και την ποιότητα της πρωτογενούς παραγωγής, όσο και στο εισόδημα των αγροτών.
Χαρακτηριστικό, ίσως, παράδειγμα αποτελεί η περυσινή χρονιά, στη διάρκεια της οποίας ένας συνδυασμός ακραίων καιρικών φαινομένων – εξαιρετικά ήπιος χειμώνας, απότομες διακυμάνσεις θερμοκρασιών, ισχυροί άνεμοι στη διάρκεια της ανθοφορίας, ζημιές στο ρόδινο στάδιο, έντονες βροχοπτώσεις κ.α. – συνετέλεσαν στην εμφάνιση εκτεταμένης ακαρπίας και στην απώλεια μεγάλου μέρους της παραγωγής, ιδίως στις δενδρώδεις καλλιέργειες.
Είχαν δε ως αποτέλεσμα την αισθητή μείωση του αγροτικού εισοδήματος στις καλλιέργειες αυτές, καθώς η κάμψη της παραγωγής ανήλθε σε πολύ υψηλά ποσοστά, σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές, σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις οδήγησε στην ολοκληρωτική καταστροφή της παραγωγής.
Στην αντιστάθμιση των απωλειών που είχαν οι αγρότες-δενδροκαλλιεργητές δεν κατέστη δυνατόν να συνδράμει, μέσω των αποζημιώσεων που καταβάλει σε περιπτώσεις ζημιών, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), καθώς ο ασφαλιστικός του κανονισμός δεν προβλέπει την κάλυψη τέτοιου είδους ζημιών (ή προβλέπει για πρωθύστερα ή μεταγενέστερα χρονικά διαστήματα εκδήλωσής τους), μια και η σύνταξη του κανονισμού έχει γίνει προ πολλών ετών και πριν την εκδήλωση των κλιματικών αλλαγών.
Επειδή χιλιάδες αγροτών σε ολόκληρη τη χώρα στερήθηκαν των αναγκαίων αποζημιώσεων για την αποκατάσταση των ζημιών και τη συνέχιση της αγροτικής τους δραστηριότητας, προτείνεται η διάταξη του άρθρου 48 του Σχεδίου Νόμου να οριστεί ως εδάφιο α και παράλληλα στο ίδιο άρθρο να προστεθούν 2 νέα εδάφια (β & γ) με αναδρομική ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2013, προκειμένου με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις να υπάρξει μια έστω και καθυστερημένα ανακούφιση των πληγέντων αγροτών και η απαιτούμενη αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματός τους, προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις επαγγελματικές, οικογενειακές και κοινωνικές τους υποχρεώσεις και να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις καλλιεργητικές τους φροντίδες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
β) Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄160/2010) προστίθεται περίπτωση ιγ ως εξής:
«Λοιπές δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες από κοινού ή μεμονωμένα επηρεάζουν μειωτικά την εξέλιξη της αναμενόμενης παραγωγής δενδρωδών καλλιεργειών, πάνω από ορισμένο ποσοστό κατά νομό. Για το σκοπό αυτό συγκροτείται με εντολή του ΥΠΑΤ Επιστημονική Επιτροπή για την τεκμηρίωση των ανωτέρω.»
γ) Η ισχύς της διάταξης της περίπτωσης ιγ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3877/2010 αρχίζει από 01-01-2013.

Δημοσιεύτηκε στις 14 Ιανουαρίου, 2014


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.