Pellanet

Προβλήματα των επιχειρήσεων του Νομού Πέλλας

Υπόμνημα του Επιμελητηρίου Πέλλας προς την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Κατσέλη για τα βασικά προβλήματα των επιχειρήσεων του Νομού Πέλλας, με προτάσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και τη βελτίωση της λειτουργίας του ΤΕΜΠΜΕ. ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ   · Ο Νομός Πέλλας είναι ο μοναδικός Νομός της Βόρειας Ελλάδας που δεν έχει πρόσβαση στην Εγνατία Οδό και την ΠΑΘΕ, και το οδικό δίκτυο είναι σε άθλια κατάσταση. Επίσης δεν έχει τελωνείο και δίοδο προς το γειτονικό κράτος της FYROM για την υποστήριξη των παραδοσιακών εμπορικών σχέσεων με τη γείτονα χώρα. · Δεν υπάρχει αξιόπιστο σιδηροδρομικό δίκτυο για την διευκόλυνση των εξαγωγών των αγροτικών κυρίως προϊόντων προς την Ρωσία και τις Παρευξείνιες χώρες. · Ανυπαρξία εξαγωγικού – διαμετακομιστικού κέντρου στην Σκύδρα από όπου διακινείται η παραγωγή νωπών και μεταποιημένων φρούτων του Νομού και φρούτων από όλη τη χώρα. · Βιομηχανικές περιοχές : Απομονωμένη φθίνει η ΒΙΠΕ Δροσιάς και η ΒΙΠΕ Πετριάς στερείται υποδομών. Ανυπαρξία βιοτεχνικών πάρκων και έλλειψη χωροθέτησης από τους Δήμους. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ   · Εξαφανίστηκε τα τελευταία χρόνια ο κλάδος της παραγωγής έτοιμου ενδύματος (φασόν) από τον νομό μας καθώς οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου μετέφεραν την δραστηριότητά τους στις γειτονικές βαλκανικές χώρες λόγω χαμηλών ημερομισθίων και ασφαλιστικών εισφορών. · Οι επιχειρήσεις εμπορίας και μεταποίησης νωπών φρούτων και λαχανικών βιώνουν τη χειρότερη κρίση των τελευταίων ετών. Διάφοροι λόγοι (οικονομική κρίση – μειωμένη ζήτηση, καιρικές συνθήκες ) συνετέλεσαν ώστε να μειωθούν αισθητά οι εξαγωγές στα κύρια αγροτικά προϊόντα του Νομού μας με άμεσο αντίκτυπο στην τοπική οικονομία. · Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων του Νομού μας είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που εξαιρούνται λόγω μεγέθους από την πρόσβασή τους σε νέα χρηματοδοτικά και επενδυτικά προγράμματα. · Η εποχικότητα των επιχειρήσεων εμπορίας και επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων καθώς υπολειτουργούν τους μήνες που δεν υπάρχει παραγωγή γεωργικών προϊόντων. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ · Καθίζηση της οικοδομικής δραστηριότητας και κατ' επέκταση στασιμότητα των επιχειρηματικών κλάδων που δραστηριοποιούνται στην οικοδομή, η οποία χρειάζεται άμεσα μέτρα στήριξης για την τόνωση του κλάδου. · Η έλλειψη σταθερού φορολογικού συστήματος και οι δυσβάστακτες ασφαλιστικές εισφορές επιβαρύνουν επιπλέον την άσχημη οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων μας. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ · Άμεση χορήγηση ενισχύσεων από επιδοτούμενα προγράμματα, επιτάχυνση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και δυνατότητα για προκαταβολές στις εγκεκριμένες επενδύσεις. · Άμεσες πληρωμές στις επιχειρήσεις που έχουν συναλλαγές με το Δημόσιο και φορείς του Δημοσίου, Δήμους, Νομαρχίες. · Άμεση επιστροφή ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις. · Πάγωμα των τόκων των επιχειρηματικών δανείων για 2 τουλάχιστον χρόνια. · Κατάργηση της εισφοράς 0,6 % (ΑΝΕ 128) στα δάνεια. · Παράταση πληρωμής των δόσεων και επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής των δανείων του ΤΕΜΠΜΕ. · Μείωση της προκαταβολής φόρου που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις. · Αύξηση του χρόνου αναγγελίας των ακάλυπτων επιταγών στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ. · Θέσπιση διαδικασίας ώστε με την εξόφληση των οφειλών από επιταγές να γίνεται αυτόματη αναγγελία από την τράπεζα προς την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και άμεση ενημέρωση των δεδομένων στα αρχεία της χωρίς να απαιτείται ενέργεια του υποκείμενου. · Οριστική διαγραφή όσων έχουν αποπληρώσει τις οφειλές τους.     ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΜΠΜΕ § Μετεξέλιξη του ΤΕΜΠΜΕ σε τράπεζα Μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την εγγύηση του κράτους. · Αλλαγή στην υποβολή και αξιολόγηση του αιτήματος της επιχείρησης, με δυνατότητα έγκρισης του δανείου από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε και υποχρέωση της Τράπεζας να χορηγήσει το εγκεκριμένο δάνειο στην επιχείρηση. · Το ύψος του δανείου να μπορεί να φτάσει το 50% του μέσου κύκλου εργασιών της εταιρείας των τριών τελευταίων χρήσεων με μέγιστο ύψος δανείου τα 200.000 €. · Να αυξηθεί η διάρκεια του δανείου και της εγγύησης στα 5 χρόνια με μηδενικό επιτόκιο. · Εξαίρεση επιχειρήσεων που δεν έχουν πραγματικά ανάγκη τα προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ (π.χ. ιατροί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί)

Δημοσιεύτηκε στις 6 Νοεμβρίου, 2009


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.


pellanet facebook