Pellanet

Την Δευτέρα θα συγκληθεί η τακτική συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας

Σας καλούμε να έρθετε  στις  11 Ιουνίου  του έτους 2018,  ημέρα Δευτέρα και ώρα  14:30μ.μ. (2:30  μ.μ.), στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75  του του Ν.3852/2010, στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Εισήγηση για την αναμόρφωση προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του έτους 2018.
 2. Έγκριση δαπανών – διάθεση  (ψήφιση)   πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2018.
 3. Ορισμός υπολόγου (υπαλλήλου του δήμου) ενταλμάτων προπληρωμής, για “Βελτίωση υποδομών κοινής ωφέλειας στον τομέα του ηλεκτροφωτισμού ΤΚ  Βορεινού”. Διάθεση – ψήφιση πίστωσης του ΚΑΕ και έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής
 4. Παράταση έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ ΤΟΥ Δ.Δ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ”
 5. Παράταση έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ”
 6. Παράταση έργου “Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων του οικισμού Αριδαίας”
 7. Παράταση έργου “Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Αλμωπίας”
 8. Επικύρωση Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία για το έργο "Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού" από την επιτροπή διαπίστωσης βλαβών που συστήθηκε με την αρ, 121/2018 απόφαση Ο.Ε.
 9. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου
 10. «Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ.1241/2010 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης»
 11. Λήψη απόφασης για παράσταση του Δήμου αναφορικά με την ανακοπή (αριθ.409/2017 Απόφαση του Πρωτοδικείου Έδεσσας)
 12. Λήψη απόφασης για παράσταση του Δήμου αναφορικά με την ανακοπή (αριθ.408/2017 Απόφαση του Πρωτοδικείου Έδεσσας)
 13. Λήψη απόφασης αναφορικά με την υπ.αριθ.11507/1-06-2018 Εξώδικη Δήλωση
 14. Εισηγητική  έκθεση τριμήνου έτους 2017 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
 15. Εισηγητική  έκθεση Γ’ τριμήνου έτους 2017 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
 16. Εισηγητική  έκθεση Δ’ τριμήνου έτους 2017 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
 17. Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου "Συντήρηση Ξενιτίδειου Πνευματικού Κέντρου"
 18. «Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»
 19. «Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ»
 20. Λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό του ύψους περικοπής αμοιβής αναδόχου του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων οικισμού Αριδαίας» (διάκριση των αστοχιών σε ουσιώδεις και μη ουσιώδεις) σύμφωνα με την Τεχνική Αναφορά του Εξειδικευμένου Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου (Ε.Σ.Π.Ε.Λ)
 21. Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού του έργου "Τσιμεντόστρωση οδού στην Τ.Κ. Προμάχων και στον οικισμό Κορυφής της.
 22. Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού του έργου "Συντήρηση - Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Αριδαίας"
 23. Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού του έργου "Κατασκευή γεφυροδιαβάσεων Δήμου Αλμωπίας"
 24. Παράταση έργου “Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού”
 25. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης – λιπαντικά)   για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του    ΚΕΚΠΑ, της  ΔΗΚΕΑ ,  της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) έτους 2018 (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  αποκλειστικά βάσει τιμής.
 26. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης & έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης – λιπαντικά)   για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του    ΚΕΚΠΑ, της  ΔΗΚΕΑ ,  της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) έτους 2018 (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  αποκλειστικά βάσει τιμής.

Δημοσιεύτηκε στις 8 Ιουνίου, 2018


Σχόλια


pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων

12:46 - SANKARA-UNLOCK THE MAGIC, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών, την Παρασκευή 19/7

12:44 - Συνάντηση Λάκη Βασιλειάδη με Υφυπουργό Τουρισμού Ε. Ράπτη

12:42 - Σύσκεψη των Περιφερειαρχών της χώρας με τους Υπουργούς Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο για θέματα ανάπτυξης, εμπορίου, επιχειρηματικότητας και επενδύσεων

12:39 - ΔΕΣΦΑ: Νέος σταθμός LNG στο Άσπρο Σκύδρας για την τροφοδοσία της περιοχής με φυσικό αέριο

12:36 - ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: «Είμαστε με τους πολλούς, με τους μικρομεσαίους και τους επαγγελματίες που θέλει να εξοντώσει η κυβέρνηση.»

12:33 - Συναυλία 17ης Ιουλίου στο Θέατρο Βαροσίου

12:30 - Δήμος Πέλλας- Αντιδημαρχία Αθλητισμού- Προγράμματα «Άθληση για Όλους»: Τα τμήματα γυναικών «εν δράσει»!!!

13:19 - Συνελήφθη ένα άτομο στην Πιερία για κλοπή από λουόμενο

11:38 - ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ «Εγώ δεν είμαι υποψήφιος για να φέρω στο ΠΑΣΟΚ μία από τα ίδια»

11:35 - Είδη ατομικής προστασίας από το Δήμο Πέλλας στους εθελοντές πυροσβέστες της Π.Υ. Γιαννιτσών