Pellanet

Άνοιξε η πλατφόρμα για τους νέους αγρότες Σπ. Λιβανός: Έως 40.000 € σε κάθε ωφελούμενο- Γ. Στύλιος: Και ηλεκτρονικά οι αιτήσεις

 

Άνοιξε, σήμερα 12 Νοεμβρίου, η πλατφόρμα για το πρόγραμμα για το πρόγραμμα
Νέων Αγροτών
https://www.ependyseis.gr/mis/(S(q1f44cqgwdaqeovcpjbu5xsi))/System/Login.aspx?Re
turnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx .
Για την νέα περίοδο το Πρόγραμμα Νέων Αγροτών είναι αυξημένο στα 420
εκατομμύρια ευρώ και κάθε ωφελούμενος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει έως 40.000
ευρώ, ποσό υπερδιπλάσιο από το προηγούμενο πρόγραμμα.
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός,  με αφορμή
το άνοιγμα της πλατφόρμας δήλωσε:
«Το πρόγραμμα έχει αναπτυξιακή  διάσταση. Στόχος του είναι να στηρίξει αυτούς που
πραγματικά θέλουν να επενδύσουν στον αγροτικό χώρο και όχι ευκαιριακά να πάρουν ένα
βοήθημα. Δημιουργεί τα κίνητρα αλλά και τις υποχρεώσεις οι εντασσόμενοι στο
πρόγραμμα αυτό να παραμείνουν ως επαγγελματίες αγρότες για επτά χρόνια. Είναι ένα
εμβληματικό μέτρο που έρχεται να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα, όπως η
γήρανση, αφού στοχεύει στη δημογραφική ανανέωση. Επί πλέον έρχεται να υπηρετήσει τη
φιλοσοφία μας για μια νέα μορφή αγροτικής παραγωγής, για επένδυση σε καινοτομικά
σχήματα και προϊόντα, σε προϊόντα που μπορούν να δώσουν προστιθέμενη αξία στην
παραγωγή μας. Να μπορέσουν άνθρωποι από άλλους κλάδους να δουν την ευκαιρία και
να επενδύσουν στον πρωτογενή τομέα και συνολικά να υπηρετήσουν την πολιτική μας, η
οποία είναι συνυφασμένη και με την ευρωπαϊκή λογική του Green Deal  και με την λογική
που έρχεται από το μέλλον, μιας αειφόρου, περιβαλλοντικής, ψηφιακής  και κυκλικής
ανάπτυξης».

2
Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στύλιος,
επισήμανε:
«Με το Πρόγραμμα αυτό, στόχος μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα σε περισσότερους
από 11.000 νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος αποτελεί
έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Βασική
προϋπόθεση η ύπαρξη επιχειρηματικού σχεδίου, ώστε να εξελιχθούν σε σύγχρονους
αγρότες και πραγματικούς επιχειρηματίες, οι οποίοι παράγουν προϊόντα προστιθέμενης
αξίας που έχουν ζήτηση στην εγχώρια αλλά και στις διεθνείς αγορές. Σημαντική
διαφοροποίηση σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι για πρώτη φορά η διαδικασία
υποβολής φακέλου και εγγράφων, αλλά και η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται
ηλεκτρονικά. Στόχος μας είναι μάλιστα να μην υπάρξει παράταση και τα χρήματα να
δοθούν στους νέους γεωργούς μέσα σε διάστημα το πολύ 6-7 μηνών».
Οι βασικοί στόχοι της πρόσκλησης του έτους 2021 είναι οι εξής:
α) Η ουσιαστική δημογραφική ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού και αγροτικού
δυναμικού της χώρας,
β) Η αντιμετώπιση του φαινομένου των πλασματικά Νέων Αγροτών, που
επωφελούνται ευκαιριακά από το Μέτρο αντιμετωπίζοντας συγκυριακά την
είσοδο τους στον τομέα της Γεωργίας και
γ) Η αύξηση της αποτελεσματικότητας του Μέτρου με την παροχή νέων κινήτρων,
όπως η χορήγηση επαρκούς ενίσχυσης τόσο για την αντιμετώπιση των εξόδων
της πρώτης εγκατάστασης στον τομέα της Γεωργίας, όσο και την
πραγματοποίηση επενδύσεων.
Παράλληλα, προβλέπονται για πρώτη φορά ο υπερδιπλασιασμός του ποσού ενίσχυσης
στα 40.000 ευρώ (με προσαυξήσεις ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας και την
κατεύθυνση της εκμετάλλευσης) και η αύξηση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν οι
υποψήφιοι για ένταξη στο Μέτρο, με σκοπό την αντιμετώπιση των παθογενειών και της
συγκυριακής λογικής, αλλά κυρίως την ενδυνάμωση και ανάδειξη του Μέτρου σε
βασικό πυλώνα μακροπρόθεσμης ανάπτυξης του αγροτικού τομέα της χώρας.
Ειδικότερα, οι σημαντικότερες αλλαγές της νέας προκήρυξης  διαμορφώνονται ως εξής:
1. Το μέγεθος της γεωργικής τους εκμετάλλευσης, που θα δηλωθεί στο ΟΣΔΕ του
έτους 2021, εκπεφρασμένο ως τυπική απόδοση, πρέπει να είναι στις ηπειρωτικές
περιοχές, από 14.000 έως 100.000 ευρώ.
2. Το ποσό της ενίσχυσης δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες και, ανάλογα με
τον τόπο μόνιμης κατοικίας και την παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης
κυμαίνεται από 35.000 έως 40.000 ευρώ. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις.
Η πρώτη δόση, η οποία καταβάλλεται με την ένταξη του δικαιούχου στο μέτρο,
αφορά το 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης ενώ η δεύτερη δόση καταβάλλεται
κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.
3. Για πρώτη φορά, η πρόσκληση του υπομέτρου 6.1 θα  συμπέσει χρονικά  με την
πρόσκληση των σχεδίων βελτίωσης (μέτρο 4.1) με σκοπό να  δοθεί η δυνατότητα

3
πρόσβασης σε επιπλέον χρηματοδότηση για την απόκτηση σύγχρονου εξοπλισμού
από τους Νέους Αγρότες. Συνεπώς, στην πρόσκληση των σχεδίων βελτίωσης θα
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στήριξης και όσοι θα έχουν υποβάλει αίτηση
στήριξης στην πρόσκληση του 6.1. Ωστόσο για να ενταχθούν στο 4.1 πρέπει
απαραίτητα να εγκριθούν στο 6.1 και βέβαια να έχουν συγκεντρώσει και την
απαραίτητη βαθμολογία για το 4.1.
4. Οι δικαιούχοι πρέπει να αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία γεωργού και να
τη διατηρήσουν τουλάχιστον για μία τριετία  από την ολοκλήρωση του
επιχειρηματικού τους σχεδίου, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να υπαχθούν στο
κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να παραμείνουν σε αυτό για μία τριετία από την
ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.  Συνεπώς, οι ωφελούμενοι θα
πρέπει να διατηρήσουν συνολικά την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη για επτά
έτη.
5. Στην συγκεκριμένη πρόσκληση και με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, θα υπάρχει
ειδική μέριμνα για τους δικαιούχους των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και
Φλώρινας, λόγω του σχεδίου απολιγνιτοποίησης.

Δημοσιεύτηκε στις 12 Νοεμβρίου, 2021


Σχόλια


pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων

15:28 - Ανακοίνωση από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

15:26 - Κλειστό το ΚΕΠ Κονταριώτισσας έως και την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2024

15:22 - ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: «Έχει κλονιστεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Δεν θα χαρίσουμε την ατζέντα για την ασφάλεια του πολίτη στη συντηρητική παράταξη»

15:20 - Θερινό ωράριο λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων του Δήμου Δίου-Ολύμπου

11:37 - Θεσσαλονίκη: Βρήκαν τους κλέφτες που άρπαξαν κοσμήματα 100.000 ευρώ προσποιούμενοι τους… τεχνικούς!

11:35 - ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

11:24 - Πτήση μαρτύριο από Δουβλίνο για Ηράκλειο -Νεαροί Ιρλανδοί έπιναν και κάπνιζαν μέσα στο αεροπλάνο

11:21 - Δήλωση Γιώργου Α. Παπανδρέου – 50 χρόνια Δημοκρατίας

11:19 - ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗ

11:17 - ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ