Pellanet

Δελτίο τύπου ΑΝ.Α.Σ.Α για τον προϋπολογισμό του 2015

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014, το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Πέλλας με θέμα τη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού για το έτος 2015. Στο παρόν δελτίο τύπου εκφράζουμε την άποψή μας επί του θέματος με ταυτόχρονη παρουσίαση ορισμένων οικονομικών δεδομένων. Θα επανέλθουμε στο θέμα σε μεταγενέστερο χρόνο με πιο λεπτομερή ανάλυση, ώστε να καταδειχτεί πλήρως η απουσία οράματος και σχεδίου από τη νυν δημοτική αρχή. Με δεδομένο ότι οι προϋπολογισμοί θα έπρεπε να συντάσσονται με βάση τα πραγματικά προβλεπόμενα έσοδα, τα νούμερα του προϋπολογισμού για το 2015 είναι επιεικώς αστεία, όπως άλλωστε και των προηγούμενων ετών. Στην ουσία, αυτό που κάνει η δημοτική αρχή και ο κ. Στάμκος είναι μια προσπάθεια να κρύψουν την πολιτική τους ένδεια (συνεχής απώλεια εσόδων και αδυναμία αναπτυξιακής στρατηγικής), χρησιμοποιώντας αυθαίρετα ως φύλλο συκής τα φουσκωμένα νούμερα του προϋπολογισμού.
ΜΙΣΑ ΕΣΟΔΑ, ΜΙΣΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ!... Έτσι, βλέπουμε πως για το έτος 2014 έχουν ενταλθεί (κατ' εκτίμηση και με αναγωγή κατά περίπτωση ανάλογα με τις οδηγίες) ετήσια έσοδα μικρότερα από το 50% των προβλεφθέντων αλλά παρ' όλα αυτά συνεχίζεται η εμφάνιση φουσκωμένων προϋπολογισμών, οι οποίοι ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματική οικονομική κατάσταση του Δήμου. Τα προβλεπόμενα έσοδα του δήμου για το 2015 είναι € 35 εκατομμύρια περίπου, τη στιγμή που τα έσοδα του 2014 είναι (κατ' εκτίμηση με πιθανότητα ελάχιστης διαφοροποίησης) € 17,5 εκατομμύρια περίπου. Οι προβλέψεις τους, δηλαδή, είναι ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ψευδείς. Ακόμη και να δεχόμασταν την αστήρικτη δικαιολογία που επικαλέστηκαν στο δημοτικό συμβούλιο για επιπλέον έσοδα του τελευταίου τετραμήνου είναι αφελές να πιστεύει κανείς ότι σ' ένα τετράμηνο θα εισπράξουν όσα δεν εισέπραξαν σε οκτώ μήνες.
ΕΣΟΔΑ Το 2014 ο Δήμος Πέλλας (κατ' εκτίμηση με αναγωγή και μικρή πιθανότητα διαφοροποίησης) θα έχει συνολικά έσοδα 17.451.000 ευρώ. Τα τακτικά έσοδα εκτιμώνται σε 8.638.000 ευρω, τα οποία κυρίως θα προέλθουν κατά 6.581.000 ευρώ από επιχορηγήσεις για λειτουργικά έξοδα και κατά 1.473.000 ευρώ από ανταποδοτικά τέλη (φωτισμός - καθαριότητα). Τα έκτακτα έσοδα εκτιμώνται σε 8.813.000 ευρώ, τα οποία θα προέλθουν κατά: 2.277.000 ευρώ από έκτακτη επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες, 1.482.000 ευρώ από επιχορηγήσεις για επενδύσεις, 1.076.000 ευρώ από έσοδα παρελθόντων ετών, 1.952.000 ευρώ από εισπράξεις υπέρ του δημοσίου, 1.160.000 ευρώ από χρηματικό υπόλοιπο κ.ά.. Σύνολο εσόδων 17.451.000 ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα, τα οποία δεν έχουμε κανέναν λόγο να τα αμφισβητήσουμε, θα πρέπει να απαντήσει η δημοτική αρχή πώς θα καταφέρει το 2015: 1. Να έχει συνολικά έσοδα 35.136.000 ευρώ (διπλάσιο από το 2014) 2. Να έχει τακτικά έσοδα 15.306.000 ευρώ (σχεδόν διπλάσιο από το 2014) 3. Να έχει έκτακτα έσοδα 19.830.000 ευρώ (υπερδιπλάσιο του 2014) ΕΞΟΔΑ Τα συνολικά έξοδα του Δήμου Πέλλας το 2014 εκτιμώνται σε 15.218.000 ευρώ και αναλύονται ως εξής: 1. Γενικές υπηρεσίες (Αμοιβές προσωπικού - ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. - Δ.Η.Κ.Ε.Π.Α. - Δάνεια) 2.489.000 ευρώ 2. Οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες 1.846.000 ευρώ 3. Διάφορες υπηρεσίες 4.733.000 ευρώ, όπως Αθλητισμού, ύδρευσης, τεχνικών έργων, πρασίνου, νεκροταφείων, λοιπές (καθαρίστριες, υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού) 4. Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις 6.150.000 ευρώ ΣΧΟΛΙΑ – Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ Η εικόνα του Δήμου Πέλλας με αριθμούς είναι αμείλικτη. Έχουμε ένα οργανισμό o οποίος πέρα από τη λειτουργική του στήριξη από το δημόσιο και τα δημοτικά τέλη και φόρους που εισπράττει δεν παράγει άλλα έσοδα και παράλληλα (αν εξαιρέσουμε τις υπηρεσίες πρώτης γραμμής) δεν παράγει έργο. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρεται η εικόνα του τεχνικού προγράμματος, όπου η φτωχή έως μηδαμινή δραστηριότητα του δήμου Πέλλας (περίπου 1,5 εκ. ευρώ για το 2014) συνοδεύεται και από αυθαιρεσίες (125 «έργα» δεν είχαν καμία δαπάνη το 2014 και από αυτά 48 έργα δεν προβλέπουν καμία δαπάνη και για το έτος 2015). Παρ' όλα αυτά αναφέρονται στο τεχνικό πρόγραμμα απλά για να αναφέρονται και για να τα δείχνουν, υποστηρίζοντας στους αφελείς ότι παράγουν έργο… Εάν δεχτούμε ότι το 2014 ο Δήμος Πέλλας δαπάνησε περίπου 1,5 εκ. ευρώ για έργα (κι αυτά προέρχονταν από επιχορηγήσεις κι όχι από κάποια αναπτυξιακή πρωτοβουλία), θα χρειαστεί περίπου 40 χρόνια για να κάνει πράξη τις προεκλογικές του εξαγγελίες ο νυν δήμαρχος όταν αναφερόταν σε «έργα 60 εκ. ευρώ που ήδη έχουν ενταχθεί»... Συμπερασματικά, όπως το τεχνικό πρόγραμμα έτσι και ο προϋπολογισμός του 2015 στερείται ρεαλισμού, λείπει εντελώς η αναπτυξιακή και η κοινωνική προοπτική και συντάχθηκε χωρίς κανέναν σχεδιασμό. Από τα δύο αυτά, άκρως πολιτικά, κείμενα είναι εύκολο να εξαχθεί το συμπέρασμα πως η δημοτική αρχή του κ. Στάμκου όχι μόνο δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τα όποια αναπτυξιακά εργαλεία υπάρχουν σήμερα στους Ο.Τ.Α. (ευρωπαϊκά προγράμματα, περιφερειακά προγράμματα δημοσίων επενδύσεων για τη συντήρηση και ανάπτυξη των υποδομών κ.α.), αλλά δεν έχει καν αντιληφθεί τη σημασία τους με αποτέλεσμα ο Δήμος Πέλλας να μένει πολύ πίσω στον τομέα της ανάπτυξης και εδώ βρίσκεται το μεγάλο θέμα. Ο χρόνος κυλάει χωρίς καμία ουσιαστική βελτίωση του δήμου σε όλα τα επίπεδα, έχουμε μια διαχειριστική δημοτική αρχή χωρίς στόχο και πρόγραμμα και είναι κρίμα, διότι απομένουν ακόμα τέσσερα χρόνια και, όπως φαίνεται, θα είναι τέσσερα επιπλέον χαμένα χρόνια για τον τόπο μας. Κλείνοντας, θα αναφέρουμε την άποψη του κ. Στάμκου για την τοπική αυτοδιοίκηση όπως αυτή εκφράστηκε στην επιτροπή διαβούλευσης που συνήλθε την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014. Ανέφερε πως οι Καλλικρατικοί δήμοι θα πρέπει να λογίζονται ως επιχειρήσεις. Για το δικό μας δήμο είπε πως στην ουσία είναι πέντε διαφορετικές επιχειρήσεις (τα πέντε νομικά πρόσωπα). Αν αυτό το συνδυάσουμε με την άποψη του γ.γ. Αποκέντρωσης κ. Μανώλη Αγγελάκα, όπως εκφράστηκε στις αρχές του μήνα απαντώντας στους δημάρχους που μίλησαν για τις επιπτώσεις της συρρίκνωσης των πόρων,όπου σημείωσε ότι οι δήμοι «πρέπει να κάνουν μπίζνες. Όλοι οι επιτυχημένοι δήμαρχοι στην Ευρώπη συνεργάζονται με τους επιχειρηματίες. Ο δήμαρχος τίθεται επικεφαλής και προσπαθεί να βρει χρήματα από τους επιχειρηματίες. Πρέπει να δουλέψετε με τα τοπικά brands» και με την επενδυτική πρόταση του δημάρχου στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο, μπορούμε να καταλάβουμε προς τα πού οδεύει ο δήμος Πέλλας δια χειρός κ. Στάμκου και με τις ευλογίες της κυβέρνησης και της τρόικας. Το πιθανότερο είναι σε λίγο καιρό να μην έχουμε δήμαρχο, αλλά manager.

Κουράγιο… Μετά τιμής
Αυτόνομη δημοτική Κίνηση

Δημοσιεύτηκε στις 21 Νοεμβρίου, 2014


Σχόλια

pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων

12:52 - Βραχιολάκι για όσους είναι σε επιτήρηση για ενδοοικογενειακή βία -Όλα τα μέτρα Φλωρίδη

12:39 - Φωτιά στα Καλάβρυτα, ανάμεσα στις περιοχές Σιγούνι και Ντούνισα

12:33 - Προφυλακίστηκε ο Απόστολος Λύτρας -Μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού

12:21 - «Συλλυπητήρια επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γιαννιτσών»

12:18 - Πανελλαδική Εκστρατεία συγκέντρωσης τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης από το «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

15:34 - Συλλήψεις για ναρκωτικά σε περιοχή της Ημαθίας

11:40 - «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο 2o Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη

11:38 - Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό στην Ημαθία

11:33 - Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κατά την συνάντηση με την Κοινοβουλευτική Ομάδα Φιλίας της Γερμανίας

15:37 - ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΪΡΟΥ ΣΤΗ PELLA TV